Uitwerking van GPAP's op vraag van de gemeenten

Als gevolg van de wens van de gemeente Vorst om een Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone te creëren rond Vorst-Nationaal, heeft parking.brussels de gemeente ondersteund bij de volledige actualisering van haar ontwerp van Dit document beschrijft de situatie en alle concrete beleidsacties die een gemeente wil toepassen op haar grondgebied tijdens haar legislatuur. Het gaat vooral over het aantal gereglementeerde pa... Naar de woordenlijst CLOSE Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP) , dat het Agentschap vervolgens heeft overgemaakt aan de minister van Mobiliteit met het oog op goedkeuring ervan door de Brusselse Regering.

In de loop van hetzelfde jaar analyseerde het Agentschap overigens de conformiteit van de retributiereglementeringen van de gemeenten Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost en Koekelberg.