Schaarbeek werkt voor haar parkeerbeheer op straat en voor de parkeerkaarten samen met parking.brussels sinds 1 januari 2020. Je leest hier alles over de parkeerregels, vrijstellingsmogelijkheden en tarieven in Schaarbeek.

Let op: onze loketten schakelen van 15 juli tot en met 15 september 2024 over op zomeropeningsuren

Klantendienst Schaarbeek, Collignonplein 12

Openingsuren

 • Wo: 14.00 - 18.30 uur
 • Do: 14.00 - 16.30 uur
 • Vr: 8.30 - 12.30 uur

Zoneplan

Parkeerzones

Rode zone

9:00 tot 18:00, behalve indien de signalisatie anders vermeldt
Alle dagen behalve zon- en feestdagen, behalve indien de signalisatie anders vermeldt
Max. 2u per parkeerperiode (4u30)
1e half uur = € 0,90 / 2e half uur = € 2,60 / 2e uur = € 5,30
Gratis en geen tijdslimiet met een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

GROENE ZONE

9:00 tot 21:00, behalve indien de signalisatie anders vermeldt
Alle dagen behalve zon- en feestdagen, behalve indien de signalisatie anders vermeldt
Geen tijdslimiet
1e uur = € 1,80 / 2e uur = € 3,50 / extra uur = € 2,60
Gratis en geen tijdslimiet met geldige vrijstellingskaart

Leveringszone

Voorbehouden plaatsen tijdens de aangegeven dagen en tijdstippen op de signalisatie ter plaatse
Foutparkeren : 100€ per periode van 4u30
Enkel de vrijstellingskaart voor 'verleners van dringende medische hulp' is toegelaten

Schoolomgevingzone

Voorbehouden plaatsen tijdens de aangegeven dagen en tijdstippen op de signalisatie ter plaatse
Kiss & Ride
Foutparkeren : 100€ per periode van 4u30
Parkeerkaarten zijn hier niet geldig

Zone elektrisch laden

24u/24, 7d/7
Gebruik is enkel toegelaten voor de duur van het laden
Foutparkeren : 50€ per periode van 4u30
Parkeerkaarten zijn hier niet geldig

Parkeercontrole

PARKEERCONTROLE IS NODIG

Zonder parkeercontrole zou er in Brussel nauwelijks parkeerplek vrijkomen. We tellen elk jaar meer auto’s. De enige manier om de parkeerdruk te beperken, is dankzij de controles en zo automobilisten ervan te overtuigen om opnieuw plaats te maken voor nieuwe wagens. Dat is nodig waar veel vraag is naar parkeerplek, zoals in handelsbuurten en drukke woonwijken.

Door daar parkeren gratis en onbeperkt te maken, zou de gemeente nog meer auto’s aantrekken. Niet meer bezoekers, wel meer auto’s die lang geparkeerd blijven, tot ergernis van de bewoners.

Meer parkeerplaatsen creëren op straat als alternatief voor de controles, is ook geen lange termijnsoplossing. Die trekken nog meer auto’s aan. Het is bovendien heel duur voor de gemeenten (met het geld van de belastingbetaler) en het is in sommige ervan gewoonweg onrealiseerbaar. Resultaat: in rondjes blijven rijden op zoek naar een parkeerplek.

De controles zorgen ervoor dat de parkeerders rekening houden met andere automobilisten op zoek naar parkeerplaats en met de bewoners. Dat zorgt voor een vlotter verkeer.

PARKEERSTEWARDS

Niemand betaalt graag een retributie . Parkeerstewards weten dat en hebben niet de intentie om parkeerders het leven zuur te maken. Zij maken de regels niet, ze passen het parkeerbeleid simpelweg toe. Het parkeerbeleid wil ten dienste staan van de bewoners en handelszaken, zonder dat voetgangers en fietsers nog meer ruimte moeten afstaan voor extra parkeerplaatsen.

Spreek de parkeerstewards gerust aan. Je kan bij hen terecht met vragen over de plaatstelijke parkeerregels en parkeerzones. Die kunnen immers verschillen per gemeente. Klachten behandelen of parkeerretributies annuleren, kunnen ze niet. Daarvoor contacteer je de klantendienst.

IN GEVAL VAN BEZWAARSCHRIFT OF BETWISTING

Onze klantendienst gebruikt enkel het regeringsbesluit inzake gereglementeerde parkeerzones en vrijstellingskaarten van 20 oktober 2022 en het parkeerreglement van de gemeente Schaarbeek als referenties.

Om een informatieverzoek, een bezwaarschrift of een betwisting in te dienen, ga naar onze pagina over de ‘Klantendienst’.

Parkeerkaarten

Parking.brussels stuurt steeds een brief naar de houders van een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart 'buurtbewoner' wanneer deze kaart moet worden vernieuwd. Om u ook via sms op de hoogte te kunnen brengen dat uw vrijstellingskaart moet worden vernieuwd, stellen wij u voor om ons uw gsm-nummer mee te delen, evenals uw naam, voornaam en nummerplaat via e-mail, per telefoon, per post of aan het loket van de Schaarbeekse antenne.

Er wordt geen vrijstellingskaart uitgereikt voor voertuigen met een technische toelaatbare maximummassa van 3,5T en meer.

Bewoners

Wonend in een rode of groene zone van Schaarbeek, ook in het geval van een tweede verblijf

Professionelen

Werkend als zelfstandige of voor een onderneming, voor een school of crèche, of voor een politiezone in Schaarbeek

Bezoekers

Als bewoner of om professionele redenen wens je een parkeerkaart voor je gasten

VisitPass

Bestel uw gratis VisitPass

FAQ

Veelgestelde vragen Schaarbeek


Ik heb mijn bewonerskaart betaald, maar ontvang retributies. Wat nu?

Mogelijk wordt uw abonnement niet herkend. In dat geval raden we u aan om contact op te nemen met de klantendienst van parking.brussels. Dat kan via e-mail naar schaarbeek@parking.brussels of telefonisch op 0800/35.678. We willen u er tevens aan herinneren dat de betaling van uw retributies niet kwijtgescholden wordt door een bezwaarschrift in te dienen.


Ik heb het bericht in verband met de vernieuwing van mijn bewonerskaart te laat of helemaal niet ontvangen. Wat nu?

In overeenstemming met artikel 37 van het parkeerreglement van Schaarbeek is het Agentschap niet verplicht om de houders ervan op de hoogte te brengen dat de geldigheidsduur van hun kaart bijna verstreken is. Zes weken voor de vervaldatum van uw Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart sturen we u wel een brief maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de goede ontvangst door de burger. We raden u aan om de datum van de inschrijvingsbevestiging te noteren in uw agenda. Indien u geen herinnering heeft ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0960 2215 4013 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat + Schaarbeek'.

We bieden ook de mogelijkheid om een herinnering te sturen naar uw mobiel telefoonnummer via sms. Contacteer hievoor onze klantendienst via mail (schaarbeek@parking.brussels), telefoon, ter plaatse of stuur het ons door via het gewestelijk portaal.


Ik wil graag bezoekerscodes kopen (de vroegere 'kraskaarten'). Wat nu?

U kunt de digitale bezoekerscodes kopen in de antenne van parking.brussels op het Colignonplein 12 1030 Schaarbeek, of via e-mail (schaarbeek@parking.brussels).

U kunt het aanvraagformulier downloaden. Vul het formulier in, scan het (of neem een foto met uw smartphone) en verstuur het via e-mail. Het aanvraagformulier moet enkel bij de eerste aanvraag ingevuld worden. Nadat u het verschuldigde bedrag hebt overgeschreven, krijgt u een bevestigingsmail met de codes toegestuurd. Gezinnen/ondernemingen kunnen maximaal voor 450 uren aan bezoekerscodes per jaar aanvragen. Een Vrijstellingskaart die wordt uitgereikt aan een bewoner, die hiermee zijn bezoekers in de omgeving van zijn woning kan laten parkeren tegen interessante voorwaarden. Opgelet: in Anderlecht bestaat er ... Naar de woordenlijst CLOSE bezoekerskaart kost €2,5 per periode van 4u30, ofwel € 5 per dag. Wanneer u bezoek krijgt, stuurt u (of uw bezoeker) een sms naar het nummer 4411 met de code en het kenteken van het betrokken voertuig. Let erop dat u van het nummer 4411 een sms-bevestiging ontvangt zodat u zeker bent dat uw parkeersessie correct geactiveerd is.


Zijn de oude 'kraskaarten' nog geldig?

Oude bezoekerskaarten (of 'kraskaarten') die u eerder hebt aangekocht, blijven geldig.


Ik heb op één dag verschillende retributies ontvangen. Wat nu?

Een gebruiker die gecontroleerd wordt omdat hij zijn parkeergeld niet betaald heeft, kan maximaal één Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie per schijf van 4,5 uur krijgen. Als u één of meer retributies hebt ontvangen voor dezelfde periode van 4,5 uur, stuur ze dan via e-mail door naar schaarbeek@parking.brussels, samen met uw telefoon- of gsm-nummer, zodat het agentschap contact met u kan opnemen. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat de tweede retributie geannuleerd zal worden omdat de gebruiker in minder dan 4,5 uur twee retributies in twee verschillende zones kan krijgen. We willen u er tevens aan herinneren dat de betaling van uw retributies niet kwijtgescholden wordt door een bezwaarschrift in te dienen.


De parkeerautomaat werkt niet of is beschadigd. Wat nu?

Indien de parkeerautomaat niet werkt, legt u uw blauwe schijf in overeenstemming met art. 27.3.1, 2° en 27.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Staat u bij een parkeerautomaat die defect, beschadigd of met graffiti beklad is of kan de automaat uw bankkaart niet meer lezen? Stuur dan een e-mail naar schaarbeek@parking.brussels en vermeld alle gegevens (nummer van de parkeerautomaat, adres, ...) zodat we de parkeerautomaat kunnen terugvinden.


Ik woon in een straat die grenst aan een andere gemeente. Mag ik parkeren in de aangrenzende straten van de andere gemeente?

Schaarbeek sloot overeenkomsten met de naburige gemeenten die bewoners van sommige straten toelaten om te parkeren in aangrenzende straten van de naburige gemeente.

Het betreft de gemeenten:

 • Sint-Joost-ten-Node
 • Sint-Lambrechts-Woluwe
 • Etterbeek
 • Evere
 • Brussel-Stad

Vanaf 1 april 2022 zullen nieuwe overeenkomsten van kracht zijn voor het parkeren voor bewoners in de wijken grenzend aan Sint-Lambrechts-Woluwe en Brussel-Stad.


Ik heb mijn parkeergeld per sms betaald en ben vergeten mijn parkeertijd te stoppen door 'Q' naar het nummer 4411 te sturen. Wanneer stopt mijn parkeertijd? Wat moet ik betalen?

Als u vergeet om uw parkeertijd te stoppen door een sms met de code 'Q' te versturen, zal de betaalsessie automatisch stoppen op de volgende momenten:

 • Om 21 uur in de gereglementeerde zone van 9 tot 21 uur.
 • Na 24 uur voor de zones die 24 uur per dag gecontroleerd worden.

Bezwaarschriften over sessies die aan het einde van de betalende parkeertijd niet gestopt zijn, kunnen verstuurd worden naar schaarbeek@parking.brussels.


Ik heb een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap, maar heb toch een parkeerretributie ontvangen. Wat moet ik doen?

Met een PBM-kaart kunt u uw voertuig gratis parkeren in de Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone en maximaal twee uur in de De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone . Het is belangrijk dat u deze kaart zichtbaar in het midden van uw dashboard legt, zodat de stewards de kaart kunnen controleren. Medewerkers van de 'deskforce' zullen alle uitgeschreven retributies van onze scanwagen nauwkeurig analyseren. Fouten kunnen echter nooit volledig uitgesloten worden. In dat geval kunt u een bezwaarschrift sturen via e-mail naar schaarbeek@parking.brussels. Het agentschap zal vervolgens uw aanvraag onderzoeken. Bij klachten over de parkeerkaart voor een persoon met een handicap hoeft de retributie niet betaald te worden binnen de termijn die op het ticket staat.


Hoe werkt een scanvoertuig? Hoe kan het voertuig een fysieke kaart zoals een parkeerkaart voor personen met een handicap detecteren?

De controle gebeurt in twee fasen. Het scanvoertuig (auto of scooter) scant de nummerplaten van de geparkeerde voertuigen. Het computersysteem controleert onmiddellijk de betaling voor deze kentekens (parkeerkaarten, betaling aan de parkeerautomaat, ...). Ondertussen voeren enkele medewerkers van de deskforce een nauwkeurige analyse van de uitgeschreven retributies uit. Bij twijfel wordt er een bericht gestuurd naar een Medewerker van het Parkeeragentschap die op de openbare weg geparkeerde voertuigen controleert door middel van zakcomputers (PDA' s) om nummerplaten te scannen. Ook wel parkeerwachter genoemd. Naar de woordenlijst CLOSE steward . Die gaat vervolgens ter plaats om nogmaals te controleren of er geen parkeervergunning is.


Hoe werken de parkeerautomaten in Schaarbeek?

Dit zijn de eigenschappen van de parkeerautomaten:

 • Merk: Hectronics
 • Cash: ja, in rode zone
 • Printer: ja
 • Beeldscherm: aanraakscherm

Klantendienst

Onze klantendienst staat klaar om u te helpen. Ga naar onze pagina over de ‘Klantendienst’.

ONTHAAL SCHAARBEEK

Colignonplein 12, 1030 Schaarbeek

Openingsuren:

 • Maandag: 8u30 - 12u30
 • Dinsdag: 8u30 - 12u30, 14u - 16u30
 • Woensdag: 8u30 - 12u30
 • Donderdag: 14u - 19u
 • Vrijdag: 8u30 - 12u30

Bereikbaarheid

 • Tram 92 - halte Pogge / Tram 32, 55 - halte Paviljoen
 • Bus 58 - halte Paviljoen / Bus 59 - halte Eenens
 • Villo!-station nr 137 - Gemeentehuis Schaarbeek