Missies

Laatst gewijzigd: 
13 maart 2023

Het Parkeeragentschap kreeg veertien specifieke opdrachten toegewezen:

 • Het opzetten en bijwerken van een gegevensbank, genaamd het Gewestelijk Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium .
 • Bijstaan van de minister van Plaatselijke Besturen bij zijn onderzoek naar de conformiteit van de gemeentelijke reglementen.
 • Bijstaan van de regering in het kader van de opmaak en evaluatie van het gewestelijk parkeerbeleidsplan en de implementering daarvan op gemeentelijk niveau.
 • Bijstaan van de regering bij het uitvoeren van het gewestelijk plan door de gemeenten.
 • Het beheer van en de controle op de uitvoering van het parkeerbeleid op de wegen waarmee het Parkeeragentschap belast is, met daarbij ook het innen van de parkeerretributies.
 • De bouw, de aankoop, de huur en ook de organisatie, het beheer en de controle van alle openbare parkings.
 • Het ontwikkelen van Het delen van privéparkeerplaatsen met externe gebruikers. Het gaat zowel om tijdelijke ongebruikte parkeerplaatsen van winkels als van kantoren of zelfs van particulieren, al dan niet tijdens of bui... Naar de woordenlijst CLOSE parksharing .
 • De organisatie en het beheer van en de controle op een wielklemmen- en takeldienst.
 • Het ontwikkelen van Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking .
 • Het harmoniseren van de bewegwijzering en de ontwikkeling van dynamische telebewegwijzering voor openbare parkings.
 • Het ontwikkelen van het aanbod voor fietsen en deelauto's buiten de openbare weg, en ook het aanbod voor het opladen van elektrische voertuigen.
 • Controle en inningen.
 • Opvolgen van piloot- en innovatieve projecten.
 • Bijstaan van de regering in het kader van de shift van parkeren op de openbare weg naar parkeren buiten de openbare weg.

Parking.brussels staat paraat voor alle gemeenten die ondersteuning willen voor hun parkeerbeleid en helpt diegenen die door Brussel rijden in hun mobiliteitskeuzes. Hoe? Dat ziet u in deze korte video.