Gewestelijk beleid

Laatst gewijzigd: 
24 maart 2022

“Beter parkeren om beter te bewegen” is de rode draad van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). Dat plan werd noodzakelijk omwille van de hoge Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk die de vele voertuigen met zich meebrengen en omwille van de verwarring bij automobilisten over het feit dat er 19 verschillende parkeerreglementen zijn.

Deze regels zijn van kracht sinds 2014. Het is aan de gemeenten om op basis hiervan hun eigen parkeeractieplan op te maken, rekening houdend met de marges op het vlak van de
tarieven die het Gewest oplegt.

Harmoniseren en vereenvoudigen

De doelstelling van het plan is om tot een coherent parkeerbeleid te komen door een harmonisering en vereenvoudiging van de parkeerregels door te voeren in de 19 gemeenten.

  • Het houdt rekening met alle verplaatsingswijzen (te voet, met de auto, de fiets, de motorfiets, de bestelwagen, de vrachtwagen en de autocar) en met alle weggebruikers (bewoners, pendelaars en bezoekers)
  • Het definieert de 8 verschillende parkeerzones
  • Het somt de 6 soorten vrijstellingskaarten op
  • Het streeft ernaar de behoeften van de bewoners te respecteren (door de mogelijkheid te creëren dat ze dicht bij huis kunnen parkeren), en tegelijkertijd de wijken toegankelijk te houden voor verschillende beroepscategorieën, bijvoorbeeld medische zorgverleners, leerkrachten of zelfstandigen
  • Het beschouwt het parkeren als een essentiële hefboom voor de mobiliteit in Brussel

Via het GPBP wil het Gewest bovendien:

  • Rekening houden met alle weg gebruikers en ruimte vrijmaken voor andere verplaatsingswijzen (zoals voetpaden en fietspaden), door langparkeren te verschuiven naar buiten de openbare weg.
  • Alternatieven voor de auto aanmoedigen
  • Een progressieve prijsbepaling in de handelskernen om zo de parkeerrotatie te stimuleren en de beschikbare plaatsen op straat zo goed mogelijk te verdelen over het grote aantal automobilisten op zoek naar een plaats.

Beter parkeren om beter te bewegen