De aanmaak en update van een gegevensbank, met de nodige informatie voor de opmaak van het GPBP en de GPAP (gemeentelijke parkeeractieplannen)

Een belangrijke activiteit van het Parkeeragentschap wordt uitgeoefend door zijn dienst Studies en Planning, die in 2019 drie medewerkers telde. Deze dienst beheert onder meer het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium en stelt zijn gegevens ter beschikking van de betrokken actoren via de website van parking.brussels, in open data. In 2019 heeft deze dienst, in het kader van zijn opdracht om een parkeerdatabase te beheren, onder meer de webservice Geoserver en het cartografische webportaal data.parking.brussels/MapViewer 1.2 ontwikkeld en onderhouden.

De dienst heeft onder meer de gegevens betreffende de gele zones voor de gemeenten in beheer geactualiseerd, een volledig overzicht van de vraag naar parkeerplaatsen ('s nachts, 's morgens, 's middags en 's avonds) op schaal van het hele Brusselse Gewest gemaakt, maar ook de gegevens voor de uitrol van de controle door scanvoertuigen in Elsene en Schaarbeek voorbereid, en inzake Zuid- en Simonis-wijk een inventaris van de vraag opgesteld alsook enquêtes gedaan omtrent de rotatie op de openbare weg.

Hij heeft ook een diagram opgesteld van de gegevensstromen die door de verschillende bij het Agentschap gebruikte businessoplossingen worden geproduceerd, en heeft aangaande deze gegevens kwaliteitscontroleprocessen ingevoerd, onder meer met het oog op de implementatie van een Data Warehouse. Er is ook een testversie ontwikkeld van een tool om de kwaliteit van deze gegevens te controleren.

De dienst Studies en Planning is ook heel actief op het gebied van cartografie. Zo heeft hij in 2019 indexatie en cartografie gerealiseerd van de tolerantieafspraken tussen de bij parking.brussels aangesloten gemeenten, alsook van een uitbreiding van het reglement in Ganshoren, de geldende parkeersectoren in Anderlecht, Berchem, Ganshoren en Jette, het aantal PBM-parkeerplaatsen per openbare parking, het parkeergeleidingssysteem op schaal van het Brussels Gewest, de P+R's op schaal van het grootstedelijke gebied, de Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone van Vorst, enzovoort.