De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die toevertrouwd zijn aan het Agentschap, inclusief de overstapparkings

Op 20 mei 2019 heeft parking.brussels zijn eerste grote Park & Ride in Anderlecht ingehuldigd, in aanwezigheid van de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet, de minister-president en de hele Brusselse Regering, en de burgemeester van Anderlecht Eric Tomas.

Deze P+R, grenzend aan metrostation Coovi, beschikt over ongeveer 1.300 autoparkeerplaatsen en 300 beveiligde fietsenstallingen en heeft ook de naam Coovi gekregen. De gewestelijke investering voor de parking bedraagt ongeveer 14 miljoen euro.

Uitgerust met 17 laadpalen voor 34 elektrische voertuigen vormde hij een belangrijke eerste stap in het gewestelijke plan voor de ontplooiing van Park & Ride rondom het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tegen 2024 in totaal 4.750 parkeerplaatsen van dit type zou moeten aanbieden aan de pendelaars (Coovi, 1300 pl. + Herrmann-Debroux, 100 pl. + Delta, 400 pl. + Stalle, 750 pl. + Kraainem, 750 pl. + Esplanade, 1500 pl.)

In 2019 heeft parking.brussels echter ook in andere projecten van dezelfde aard geïnvesteerd. Zo heeft het onder meer een studie uitgevoerd omtrent het nut van het beheer van een openbare parking gekoppeld aan een private vastgoedontwikkeling ter hoogte van het Onthaalsquare in Evere, alsook een andere studie betreffende het nut en de haalbaarheid van een parking op het Schweitzerplein.