De implementatie van de maatregelen ter uitvoering van de GPAP

Uiteraard bestaat de kernactiviteit van parking.brussels in het dagelijks doen toepassen van de uitvoeringsmaatregelen van de gemeentelijke parkeeractieplannen.

In 2019 illustreerde het voorbeeld van Vorst op adequate wijze de proactieve aanpak die ter zake van het Agentschap is vereist. De implementatie van een Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone rond Vorst-Nationaal was inderdaad een wens van de gemeente. Die uitte aldus haar wens om het parkeren van de omwonenden van de concertzaal te beschermen door het externe publiek aan te moedigen om op concertavonden de voorkeur te geven aan het openbaar vervoer.

Parking.brussels kwam derhalve tussen in het hele proces van implementatie van dit systeem, van de afbakening van de betreffende perimeter tot de aanpassing van de parkeermeters binnen de zone opdat ze tijdens concertavonden andere parkeertarieven zouden hanteren, via communicatie met de buurtbewoners en natuurlijk parkeercontrole.

Van advies tot uitvoering, parking.brussels kan aanwezig zijn in alle stadia van het ontwerp of de wijziging van een gemeentelijk parkeeractieplan.