2019 : parking.brussels realiseert zijn technische revolutie

De invoering van een parkeercontrole door scanvoertuigen die verbonden zijn met nieuwe digitale parkeerautomaten, de invoering van de SAP-boekhoudsoftware en geautomatiseerde integratie van de verschillende functies met betrekking tot parkeercontrole, de inhuldiging van de eerste grote Park & Ride van het Gewest in Coovi in Anderlecht, de creatie van een nieuwe Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone rond Vorst Nationaal, de creatie van twee grote beveiligde fietsparkings aan de metrostations Beurs en de Brouckère, ...: 2019 was een bruisend jaar voor parking.brussels, waarvan het personeelsbestand uitbreidde van 194 personen op 31 december 2018 tot 222 personen op 31 december 2019, terwijl de omzet steeg van € 23.939.437,66 in 2018 tot € 32.274.575,63 in 2019. Deze stijging met € 8.335.137,97 vertegenwoordigt een toename met 34,8% en valt voornamelijk te verklaren door de overname van de activiteiten van de gemeente Elsene (maart 2019), de ingebruikname van de scanauto en de continuïteit van de invorderingsactiviteiten via de deurwaarder.

De activiteiten van parking.brussels

parking.brussels is het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd opgericht krachtens de ordonnantie van 22 januari 2009. De wetgever heeft aan het Parkeeragentschap elf specifieke opdrachten toevertrouwd, die kaderen in het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) dat in 2013 door de Brusselse Regering werd goedgekeurd en sinds 2014 wordt geïmplementeerd. Het Agentschap kreeg elf specifieke opdrachten toegewezen:

 1. De aanmaak en update van een gegevensbank, met de nodige informatie voor de opmaak van het GPBP en de GPAP (gemeentelijke parkeeractieplannen).
 2. De medewerking bij het opmaken, het adviseren en het controleren van de instrumenten van het parkeerbeleid.
 3. GPAP's uitwerken op verzoek van de gemeenten.
 4. De opmaak van de evaluatieverslagen bedoeld in artikel 23 van de ordonnantie van 22 januari 2009.
 5. Het beheer van en de controle op de uitvoering van het parkeerbeleid op de openbare weg
 6. Concretisering van de uitvoeringsmaatregelen van de GPAP’s.
 7. De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die toevertrouwd zijn aan het Agentschap, inclusief de transitparkings.
 8. Het sluiten van overeenkomsten met privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels enzovoort.
 9. De organisatie, het beheer en de controle van een takeldienst voor zover die kadert binnen het parkeergeleidingssysteem.
 10. De ontwikkeling van een aanbod van publieke en overdekte fiets- en motorfietsstallingen.
 11. De ontwikkeling van een parkeeraanbod voor voertuigen met hoge ecologische performantie en voor autodelen.

 

In 2019 is het dus via deze assen dat de acties die het Parkeeragentschap heeft genomen, moeten worden begrepen.