Evere besteedt haar parkeercontrole uit aan parking.brussels, en vanaf 1 januari 2020 ook het beheer van de parkeerkaarten. Hieronder vind je alle praktische informatie en parkeertarieven van toepassing in Evere.

Parkeerzones

Blauwe zone

Van 9 tot 21 uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Maximaal 2 uur met parkeerschijf
Gratis
Onbeperkt voor buurtbewoners in het bezit van een vrijstellingskaart

Groene zone

Van 9 tot 21 uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
1e uur = € 1,80 / 2e uur = € 3,50 / extra uur = € 2,60
Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd.

Oranje zone

Van 9 tot 21 uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Parkeren is beperkt tot 2 uur en is betalend voor iedereen, zelfs met een bewonerskaart.
1e uur = € 1,80 / 2e uur = € 3,50
Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt geregistreerd.

Rode zone

Van 9 tot 21 uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Parkeren is beperkt tot 2 uur en is betalend voor iedereen, zelfs voor houders van een bewonerskaart.
1e half uur = € 0,90 / 2e half uur = € 2,60 / 2e uur = € 5,30
Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd.

Leveringszone

De uren worden aangegeven op de verkeersborden
€ 100 per parkeerperiode
Enkel de vrijstellingskaart voor verleners van dringende medische hulp is geldig

De zone "voorbehouden parkeerplaats"

De uren worden aangegeven op de verkeersborden
€ 100 per parkeerperiode zonder de geschikte vrijstellingskaart.
De takelkosten voor het voertuig in overtreding komen ten laste van de eigenaar.

'Kiss & ride'-zone

De maximaal toegelaten parkeertijd wordt aangegeven op de verkeersborden.
€ 100 per parkeerperiode bij overschrijding van de op de verkeersborden aangegeven tijd.

Zoneplan

Parkeercontrole

PAKEERCONTROLE IS NODIG

Zonder parkeercontrole zou er in Brussel nauwelijks parkeerplek vrijkomen. We tellen elk jaar meer auto’s. De enige manier om de Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk te beperken, is dankzij de controles en zo automobilisten ervan te overtuigen om opnieuw plaats te maken voor nieuwe wagens. Dat is nodig waar veel vraag is naar parkeerplek, zoals in handelsbuurten en drukke woonwijken.

Door daar parkeren gratis en onbeperkt te maken, zou de gemeente nog meer auto’s aantrekken. Niet meer bezoekers, wel meer auto’s die lang geparkeerd blijven, tot ergernis van de bewoners. Meer parkeerplaatsen creëren op straat als alternatief voor de controles, is ook geen lange termijnsoplossing. Die trekken nog meer auto’s aan. Het is bovendien heel duur voor de gemeenten (met het geld van de belastingbetaler) en het is in sommige gewoonweg onrealiseerbaar. Resultaat: in rondjes blijven rijden op zoek naar een parkeerplek. De controles zorgen ervoor dat de parkeerders rekening houden met andere automobilisten op zoek naar parkeerplaats en met de bewoners. Dat zorgt voor een vlotter verkeer.

PARKEERSTEWARDS

Niemand betaalt graag een Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie . Parkeerstewards weten dat en hebben niet de intentie om parkeerders het leven zuur te maken. Zij maken de regels niet, ze passen het parkeerbeleid simpelweg toe. Het parkeerbeleid wil ten dienste staan van de bewoners en handelszaken, zonder dat voetgangers en fietsers nog meer ruimte moeten afstaan voor extra parkeerplaatsen.

Spreek de parkeerstewards gerust aan. Je kan bij hen terecht met vragen over de parkeerregels en parkeerzones in Evere. Die kunnen immers verschillen per gemeente. Klachten behandelen of parkeerretributies annuleren, kunnen ze niet. Daarvoor contacteer je de klantendienst.

Bezwaarschriften

Onze klantendienst gebruikt enkel het regeringsbesluit inzake gereglementeerde parkeerzones en vrijstellingskaarten van 20 oktober 2022 en het parkeerreglement van de gemeente Evere als referenties.

Elke klacht over een retributie moet schriftelijk gebeuren.

Je klacht wordt onderzocht als ze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Verstuur de bezwaarschrift - met datum en handtekening - binnen de 10 dagen na ontvangst van de retributie.
  • Vermeld in de klacht: de naam, het adres of de zetel van de aansprakelijke persoon, het onderwerp van de bezwaarschrift, de plaats waar de wagen een retributie kreeg en een beschrijving van de feiten.

Let op: Met uitzondering van klachten over de parkeerkaart voor een persoon met een handicap is het bij elke bezwaarschrift verplicht om de retributie te betalen binnen de termijn die op het ticket staat. Als je retributie wordt geannuleerd, krijg je dit bedrag teruggestort.

Bewoners

Wonend in de blauwe of groene zone van Evere, ook in het geval van een tweede verblijf

Vervangvoertuig

Elke inwoner van de gemeente die reeds in het bezit is van een bewonerskaart voor een voertuig kan een gratis tijdelijke kaart voor een vervangvoertuig aanvragen.

Bezoekers

Gasten op bezoek bij inwoners van Evere

Professionelen

Voor zelfstandigen, overheidsinstellingen, scholen, vzw's, enz.

Klantendienst

Groen nummer (gratis)

0800 35 678 (van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 12u30 en tussen 14u en 16u30)

E-mail

evere@parking.brussels

Brieven

Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel

Onthaal

Parijsstraat 112A, 1140 Evere

Openingsuren:
  • Maandag van 8u tot 12u45
  • Dinsdag van 16u tot 19u30
  • vrijdag van 8u tot 12u45

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Evere

 

Hoe werken de parkeerautomaten in Evere?

Dit zijn de eigenschappen van de parkeerautomaten:

  • Merk: Hectronics
  • Cash: ja
  • Printer: ja
  • Beeldscherm: aanraakscherm
  • Opmerking: geen mogelijkheid om met kaart te betalen