Evere besteedt haar parkeercontrole uit aan parking.brussels. Het beheer van de parkeerkaarten doet de gemeente nog steeds zelf. Hieronder vind je alle praktische informatie en parkeertarieven van toepassing in Evere. Om meer te weten over de lokale parkeerpolitiek verwijzen we je door naar de gemeentelijke website van Evere.

Parkeerzones

Blauwe zone

Van 9 tot 21 uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Maximaal 2 uur met parkeerschijf
Gratis
Onbeperkt voor buurtbewoners in het bezit van een vrijstellingskaart

Groene zone

Van 9 tot 21 uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Tarieven: € 0,50 voor het eerste half uur / € 0,50 voor het tweede half uur / € 2 voor het tweede uur / € 1,50 voor elk bijkomend uur
Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd.

Oranje zone

Van 9 tot 21uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Parkeren is beperkt tot 4.30 uur en is betalend voor iedereen, zelfs voor houders van een bewonerskaart.
Tarieven: € 0,50 voor het eerste half uur / € 0,50 voor het tweede half uur / € 2 voor het tweede uur
Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd.

Rode zone

Van 9 tot 21uur
Elke dag behalve zon- en feestdagen
Parkeren is beperkt tot 2 uur en is betalend voor iedereen, zelfs voor houders van een bewonerskaart.
Tarieven: € 0,50 voor het eerste half uur / € 1,50 voor het tweede half uur / € 3 voor het tweede uur.
Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd.

Leveringszone

De uren worden aangegeven op de verkeersborden
€ 100 per parkeerperiode

De zone "voorbehouden parkeerplaats"

€ 100 per parkeerperiode zonder de geschikte vrijstellingskaart.
De takelkosten voor het voertuig in overtreding komen ten laste van de eigenaar.

'Kiss & ride'-zone

De maximaal toegelaten parkeertijd wordt aangegeven op de verkeersborden.
€ 100 per parkeerperiode bij overschrijding van de op de verkeersborden aangegeven tijd.

Zoneplan

Parkeercontrole

Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE Retributie ? Contacteer parking.brussels

Klantendienst hoofdzetel

Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel
Openingsuren: maandag tot vrijdag: 8.30 - 13.00 uur
Toegankelijkheid: de Gasthuisstraat ligt in de buurt van het Centraal Station

Onthaalpunt van parking.brussels in Evere

Front office, eerste verdieping van het gemeentehuis, Hoedemaekerssquare 10 – 1140 Evere
Tel.: 02 563 39 00
E-mail: evere@parking.brussels
Openingsuren:

  • Maandag van 8.00 tot 12.45 uur
  • insdag van 16.00 tot 19.30 uur
  • vrijdag van 8.00 tot 12.45 uur

PAKEERCONTROLE IS NODIG

Zonder parkeercontrole zou er in Brussel nauwelijks parkeerplek vrijkomen. We tellen elk jaar meer auto’s. De enige manier om de Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk te beperken, is dankzij de controles en zo automobilisten ervan te overtuigen om opnieuw plaats te maken voor nieuwe wagens. Dat is nodig waar veel vraag is naar parkeerplek, zoals in handelsbuurten en drukke woonwijken.

Door daar parkeren gratis en onbeperkt te maken, zou de gemeente nog meer auto’s aantrekken. Niet meer bezoekers, wel meer auto’s die lang geparkeerd blijven, tot ergernis van de bewoners. Meer parkeerplaatsen creëren op straat als alternatief voor de controles, is ook geen lange termijnsoplossing. Die trekken nog meer auto’s aan. Het is bovendien heel duur voor de gemeenten (met het geld van de belastingbetaler) en het is in sommige gewoonweg onrealiseerbaar. Resultaat: in rondjes blijven rijden op zoek naar een parkeerplek. De controles zorgen ervoor dat de parkeerders rekening houden met andere automobilisten op zoek naar parkeerplaats en met de bewoners. Dat zorgt voor een vlotter verkeer.

PARKEERSTEWARDS

Niemand betaalt graag een retributie. Parkeerstewards weten dat en hebben niet de intentie om parkeerders het leven zuur te maken. Zij maken de regels niet, ze passen het parkeerbeleid simpelweg toe. Het parkeerbeleid wil ten dienste staan van de bewoners en handelszaken, zonder dat voetgangers en fietsers nog meer ruimte moeten afstaan voor extra parkeerplaatsen.

Spreek de parkeerstewards gerust aan. Je kan bij hen terecht met vragen over de parkeerregels en parkeerzones in Evere. Die kunnen immers verschillen per gemeente. Klachten behandelen of parkeerretributies annuleren, kunnen ze niet. Daarvoor contacteer je de klantendienst.

BETWISTINGEN

Onze klantendienst gebruikt enkel het parkeerreglement van de gemeente Evere als referentie.

Elke klacht over een retributie moet schriftelijk gebeuren.

Je klacht wordt onderzocht als ze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Verstuur de betwisting - met datum en handtekening - binnen de 10 dagen na ontvangst van de retributie.
  • Vermeld in de klacht: de naam, het adres of de zetel van de aansprakelijke persoon, het onderwerp van de betwisting, de plaats waar de wagen een retributie kreeg en een beschrijving van de feiten.

Let op: ook wanneer je een klacht indient, moet de retributie betaald worden binnen de termijn die op het ticket staat. Als je retributie wordt geannuleerd, krijg je dit bedrag teruggestort.

Vrijstellingskaarten

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de toekenning van vrijstellingskaarten. Neem contact op met het gemeentebestuur van Evere om een vrijstellingskaart aan te vragen ( Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart , vervangingsvoertuig, bedrijfskaart, tweede verblijf):

Adres: Front office, eerste verdieping van het gemeentehuis, Hoedemaekerssquare 10 – 1140 Evere.
Tel.: 02 247 62 22
E-mail: evere222@evere.brussels
Openingsuren:

  • maandag tot vrijdag:  8.00 - 12.45 uur
  • dinsdag: 16.00 - 19.30 uur

Buurtbewoner

De bewonerskaart is maximaal een jaar geldig.

Tweede verblijf

Voor personen met een tweede verblijf in Evere kan slechts één kaart worden uitgereikt voor € 250 per jaar.

Vervangvoertuig

Elke inwoner van de gemeente die reeds in het bezit is van een bewonerskaart voor een voertuig kan een gratis tijdelijke kaart voor een vervangvoertuig aanvragen.

Bezoeker

Deze kaart is geldig op het volledige grondgebied van de gemeente, BEHALVE in de rode en oranje zones, waar een parkeerticket verplicht is voor iedereen.

Personen met een handicap

Onbeperkt gratis parkeren in alle zones, behalve op voorbehouden plaatsen andere dan voor personen met een handicap.

Professioneel

voor zelfstandigen, overheidsinstellingen, scholen, vzw's, enz.