Een gewestelijk platform voor beveiligde en overdekte fietsparkings

Laatst gewijzigd: 
21 juni 2022

Het aanbod op een gewestelijk platform

Nieuwe beveiligde fietsparkings ontwikkelen is één van de prioriteiten van parking.brussels. Voor de dagelijkse fietsers is het parkeercomfort evenzeer een kwestie, net zoals voor de automobilisten, of dat nu is op de plaats waar ze werken, waar ze gaan shoppen of waar ze uitgaan.

Innoverend project Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking

De Brusselaars die op zoek zijn naar beveiligde fietsparkings worden steeds talrijker. Dankzij het project Cycloparking hebben de fietsers voortaan een online platform met toegangscontrole voor de parkings en een snelle opvolging wanneer een probleem zich stelt.

Het team van Cycloparking doet bovendien onderzoek naar de verwachtingen van de fietsers en naar het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.

  • Fietsoplossingen bestaan uit:
  • fietsboxen voor bewoners
  • gedeelde fietsparkings in de wijk
  • de grote parkings in het stadscentrum
  • Bike & Rides aan de metrostations

» Vind hier een plaats online via cycloparking.brussels

Cycloparking, project in ontwikkeling

Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE CycloParking is een samenwerking tussen parking.brussels, Brussel Mobiliteit en de Brusselse gemeenten Anderlecht, Stad Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde.

De doelstelling van parking.brussels is om het aanbod aan beveiligde parkeerplaatsen te verhogen met 30% per jaar. De gegevens die Cycloparking verzamelt, bieden het Gewest en de gemeenten de mogelijkheid om de behoeften in hun gemeente nauwkeurig te definieren, om nieuwe fietsboxen te installeren en om nieuwe parkeermogelijkheden met beveiliging voor fietsen te onderzoeken (bedrijfparking, privégarages, braakliggend terrein of elke andere leegstaande ruimte).

Fietsparkeren in Brussel is aan een inhaalbeweging bezig. Eind 2017 telden we 303 fietsboxen in heel het gewest. Alleen al in 2017 werden daarvan 86 fietsboxen geïnstalleerd, waarvan 30 gefinancierd door parking.brussels en 29 besteld via zijn aankoopcentrale. 

Parking.brussels wil fietsparkeren faciliteren en installeerde ook zelf 7 Park & Ride fietsparkings met toegangscontrole aan metrostations aan de rand van het Gewest.

Eind 2020 hadden we meer dan 4.000 beveiligde parkeerplaatsen voor fietsen op de teller staan, verspreid over heet het Brussels Gewest. Het doel is om tegen 2022 de kaap van 6.000 gelijkaardige plaatsen te overschrijden.

Zo is parking.brussels een partnerschap aangegaan met parkeerbeheerder BePark voor de ontwikkeling van fietsenstallingen in hun eigen terreinen (68 plaatsen), neemt het deel aan het Europees project Cairgo Bike, ontwikkelde het 167 beveiligde fietsparkeerplaatsen bovenop de gemeentelijke fietsboxen, plaatste het twee fietskluizen in januari 2020 aan de stations Roodebeek en Stokkel, goed voor 20 nieuwe plaatsen, opende het twee gemeentelijke lokalen in Oudergem en in Etterbeek, goed voor 50 nieuwe plaatsen, nam het de exploitatie van een privélokaal in Sint-Gillis op zich (12 plaatsen), installeerde het 14 nieuwe fietsboxen (70 plaatsen), enz.

Er werd bovendien een nieuwe opdrachtencentrale voor fietsuitrusting gegund voor voorzieningen op de openbare weg (fietsboxen, Bike & Ride-fietskluizen, enz.) en voor de inrichting van fietsenstallingen buiten de openbare weg (lokalen enz.) Die nieuwe opdrachtencentrale is nu ook beschikbaar voor de Brusselse administraties en gemeenten.
 

Historiek van het project

Het project Cycloparking werd ondersteund door de Europese Unie en het Brussels hoofdstedelijk Gewest voor 2,1 miljoen euro via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikking (EFRO) gedurende de periode 2014-2020. Zoals voorzien in het programma van EFRO werd de opdracht die werd uitgewerkt door de vzw CyCLO overgedragen aan parking.brussels, een van de belangrijkste partners sinds het begin van het project.

Hier leest u het indrukwekkend rapport over de 6 jaar aan onderzoek, vergaderingen en aangeboden diensten of, anders gezegd, hoe Cycloparking erin geslaagd is om het aantal parkeerplaatsen te verhogen van 320 in 2014 tot 3.528 in december 2020.

1644
eigen plaatsen van parking.brussels
3644
plaatsen beheerd door Cycloparking
900
plaatsen in het stadscentrum

Deel je garage met de buren

Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking by parking.brussels is op zoek naar Brusselaars en Brusselse ondernemers die bereid zijn om hun garage of andere lege ruimte op de gelijkvloers, groot op klein, her in te richten tot een beveiligde fietsparking voor diegenen die geen mogelijkheden hebben om hun fiets bij zich te stallen. 

parking.brussels wordt huurder van de ruimte en de eigenaars ontvangen een maandelijkse huurinkomst, die wordt verhoogd met een premie per fiets.

De eigenaars kunnen zelf beslissen over het aantal parkeerplaatsen die ze ter beschikking stellen.

Bovendien installeert Cycloparking de fietsrekken en een beveiligde toegang met een systeem van badges.

De parking krijgt een plaats op het inschrijvingsplatform cycloparking.brussels. De gebruikers kunnen een jaarabonnement aanschaffen voor €60 voor een klassieke fiets en €120 voor een bakfiets

De ontwikkeling van de beveiligde fietsparkings is een noodzaak om het fietsgebruik aan te moedigen als verplaatsingsmiddel in het Brussels Gewest.

Een analyse op maat

Beschikt u over een afgesloten en overdekte ruimte die u zelf niet gebruikt? Bezorg ons dan de afmetingen (minstens 20m²) en enkele foto’s. Laten we vervolgens een afspraak maken om de ruimte te bekijken.

» Contacteer Geoffrey Usé om een voorstel te bespreken of voor meer info via bike@parking.brussels

Cairgobike

Het gebruik van bakfietsen neemt al enkele jaren een hoge vlucht in verschillende grote Europese steden, waaronder Brussel: het aandeel van bakfietsen steeg tot 4% van alle fietsers in 2019 en 6% in 2020.

Deze ontwikkeling is gebaseerd op een algemene toename van vraag en aanbod van dergelijke voertuigen en impliceert de ontwikkeling van de behoeften die samenhangen met het gebruik ervan: normen en infrastructuur moeten evolueren om de volledige ontwikkeling van deze verplaatsingswijze, die duurzamer is dan gemotoriseerd vervoer, mogelijk te maken.

In dit verband lijkt het belang van infrastructuur, met inbegrip van parkeren, te worden erkend als een van de bijzonder cruciale kwesties binnen de dynamiek van de modale verschuiving naar actieve vervoerswijzen, waaronder bakfietsen. Dit punt mag echter niet op zichzelf worden beschouwd: parkeren is een element dat moet worden geïntegreerd binnen de ruimere ontwikkeling van alle infrastructuur, soft mobility managementmaatregelen en geïntegreerde mobiliteits- en stadsplanningsbeleidslijnen die op het Brusselse grondgebied worden ontwikkeld.

Het rapport

parking.brussels, Brussel Mobiliteit, de Europese Unie en Urban Innovative Actions hebben een studieopdracht gelanceerd met het oog op het realiseren van een 'benchmark' van parkeerplaatsen voor bakfietsen en een analyse van de geografische spreiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de behoeften aan parkeerplaatsen voor bakfietsen.