Een gewestelijk platform voor beveiligde en overdekte fietsparkings

Laatst gewijzigd: 
12 maart 2024

Het aanbod op een gewestelijk platform

Nieuwe beveiligde fietsparkings ontwikkelen is één van de prioriteiten van parking.brussels. Voor de dagelijkse fietsers is het parkeercomfort evenzeer een kwestie, net zoals voor de automobilisten, of dat nu is op de plaats waar ze werken, waar ze gaan shoppen of waar ze uitgaan.

Innoverend project Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking

De Brusselaars die op zoek zijn naar beveiligde fietsparkings worden steeds talrijker. Dankzij het project Cycloparking hebben de fietsers voortaan een online platform met toegangscontrole voor de parkings en een snelle opvolging wanneer een probleem zich stelt.

Het team van Cycloparking doet bovendien onderzoek naar de verwachtingen van de fietsers en naar het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.

Fietsoplossingen bestaan uit:

  • fietsboxen 

  • grote beveiligde of vrij toegankelijke parkings

  • B+R kluizen (Bike & Ride) depots in onze P+R-parkings (Park & Ride)

  • buurtparkings

» Vind hier een plaats online via cycloparking.brussels

Cycloparking, project in ontwikkeling

Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE CycloParking is een samenwerking tussen parking.brussels, Brussel Mobiliteit en de Brusselse gemeenten Anderlecht, Stad Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst en Watermaal-Bosvoorde.

De doelstelling van parking.brussels is om het aanbod aan beveiligde parkeerplaatsen te verhogen met 30% per jaar. De gegevens die Cycloparking verzamelt, bieden het Gewest en de gemeenten de mogelijkheid om de behoeften in hun gemeente nauwkeurig te definieren, om nieuwe fietsboxen te installeren en om nieuwe parkeermogelijkheden met beveiliging voor fietsen te onderzoeken (bedrijfparking, privégarages, braakliggend terrein of elke andere leegstaande ruimte).

Fietsparkeren in Brussel is aan een inhaalbeweging bezig. Eind 2017 telden we 303 fietsboxen in heel het gewest. Alleen al in 2017 werden daarvan 86 fietsboxen geïnstalleerd, waarvan 30 gefinancierd door parking.brussels en 29 besteld via zijn aankoopcentrale. 

Parking.brussels wil fietsparkeren faciliteren en installeerde ook zelf 7 Park & Ride fietsparkings met toegangscontrole aan metrostations aan de rand van het Gewest.

Eind 2020 hadden we meer dan 4.000 beveiligde parkeerplaatsen voor fietsen op de teller staan, verspreid over heet het Brussels Gewest. Het doel is om tegen 2022 de kaap van 6.000 gelijkaardige plaatsen te overschrijden.

Zo is parking.brussels een partnerschap aangegaan met parkeerbeheerder BePark voor de ontwikkeling van fietsenstallingen in hun eigen terreinen (68 plaatsen), neemt het deel aan het Europees project Cairgo Bike, ontwikkelde het 167 beveiligde fietsparkeerplaatsen bovenop de gemeentelijke fietsboxen, plaatste het twee fietskluizen in januari 2020 aan de stations Roodebeek en Stokkel, goed voor 20 nieuwe plaatsen, opende het twee gemeentelijke lokalen in Oudergem en in Etterbeek, goed voor 50 nieuwe plaatsen, nam het de exploitatie van een privélokaal in Sint-Gillis op zich (12 plaatsen), installeerde het 14 nieuwe fietsboxen (70 plaatsen), enz.

Er werd bovendien een nieuwe opdrachtencentrale voor fietsuitrusting gegund voor voorzieningen op de openbare weg (fietsboxen, Bike & Ride-fietskluizen, enz.) en voor de inrichting van fietsenstallingen buiten de openbare weg (lokalen enz.) Die nieuwe opdrachtencentrale is nu ook beschikbaar voor de Brusselse administraties en gemeenten.
 

Historiek van het project

Het project Cycloparking werd ondersteund door de Europese Unie en het Brussels hoofdstedelijk Gewest voor 2,1 miljoen euro via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikking (EFRO) gedurende de periode 2014-2020. Zoals voorzien in het programma van EFRO werd de opdracht die werd uitgewerkt door de vzw CyCLO overgedragen aan parking.brussels, een van de belangrijkste partners sinds het begin van het project.

Hier leest u het indrukwekkend rapport over de 6 jaar aan onderzoek, vergaderingen en aangeboden diensten of, anders gezegd, hoe Cycloparking erin geslaagd is om het aantal parkeerplaatsen te verhogen van 320 in 2014 tot 3.528 in december 2020.

1644
eigen plaatsen van parking.brussels
3644
plaatsen beheerd door Cycloparking
900
plaatsen in het stadscentrum

Deel je garage met de buren

Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking by parking.brussels is op zoek naar Brusselaars en Brusselse ondernemers die bereid zijn om hun garage of andere lege ruimte op de gelijkvloers, groot op klein, her in te richten tot een beveiligde fietsparking voor diegenen die geen mogelijkheden hebben om hun fiets bij zich te stallen. 

parking.brussels wordt huurder van de ruimte en de eigenaars ontvangen een maandelijkse huurinkomst, die wordt verhoogd met een premie per fiets.

De eigenaars kunnen zelf beslissen over het aantal parkeerplaatsen die ze ter beschikking stellen.

Bovendien installeert Cycloparking de fietsrekken en een beveiligde toegang met een systeem van badges.

De parking krijgt een plaats op het inschrijvingsplatform cycloparking.brussels. De gebruikers kunnen een jaarabonnement aanschaffen voor €15 voor een klassieke fiets en €30 voor een bakfiets

De ontwikkeling van de beveiligde fietsparkings is een noodzaak om het fietsgebruik aan te moedigen als verplaatsingsmiddel in het Brussels Gewest.

Een analyse op maat

Beschikt u over een afgesloten en overdekte ruimte die u zelf niet gebruikt? Bezorg ons dan de afmetingen (minstens 20m²) en enkele foto’s. Laten we vervolgens een afspraak maken om de ruimte te bekijken.

 

Week van de mobiliteit 2023
 

Cairgobike

Het gebruik van bakfietsen neemt al enkele jaren een hoge vlucht in verschillende grote Europese steden, waaronder Brussel: het aandeel van bakfietsen steeg tot 4% van alle fietsers in 2019 en 6% in 2020.

Deze ontwikkeling is gebaseerd op een algemene toename van vraag en aanbod van dergelijke voertuigen en impliceert de ontwikkeling van de behoeften die samenhangen met het gebruik ervan: normen en infrastructuur moeten evolueren om de volledige ontwikkeling van deze verplaatsingswijze, die duurzamer is dan gemotoriseerd vervoer, mogelijk te maken.

In dit verband lijkt het belang van infrastructuur, met inbegrip van parkeren, te worden erkend als een van de bijzonder cruciale kwesties binnen de dynamiek van de modale verschuiving naar actieve vervoerswijzen, waaronder bakfietsen. Dit punt mag echter niet op zichzelf worden beschouwd: parkeren is een element dat moet worden geïntegreerd binnen de ruimere ontwikkeling van alle infrastructuur, soft mobility managementmaatregelen en geïntegreerde mobiliteits- en stadsplanningsbeleidslijnen die op het Brusselse grondgebied worden ontwikkeld.

Het rapport

parking.brussels, Brussel Mobiliteit, de Europese Unie en Urban Innovative Actions hebben een studieopdracht gelanceerd met het oog op het realiseren van een 'benchmark' van parkeerplaatsen voor bakfietsen en een analyse van de geografische spreiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de behoeften aan parkeerplaatsen voor bakfietsen.

Campagnes

Momenteel is er aanzienlijk meer vraag naar buurtparkings dan naar plaatsen in de grote beveiligde parkings, in de stations Beurs en De Brouckère en P+R Coovi. Cycloparking voert daarom geregeld promotiecampagnes om deze beveilgde parkings meer bekendheid te geven, opdat de Brusselaars en de bezoekers van Brussels meer zin krijgen om al fietsend te genieten van onze hoofdstad: om er te komen werken, om er te shoppen, een tentoonstelling of een film mee te pikken en er deel te nemen aan culturele evenementen of andere vrijetijdsactiviteiten.

  • MOBILITY WEEK 2021 - Tijdens de Europese week van de Mobiliteit in september 2021 lanceerde Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking een promotiecampagne op Facebook, YouTube, Google Search en het Google Display Netwerk. Meer dan 200 nieuwe fietsers schreven zich in voor een jaarabonnement aan de helft van de prijs voor 31 december 2021. De teller van het aantal abonnees kwam daarmee op 788 te staan.
  • BIKE BRUSSELS - Tijdens de vierde editie van het salon Bike Brussels, over de recentste innovaties op het vlak van actieve en stedelijke mobiliteit, eind maart 2021, bood Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking een korting van -50% op de jaarabonnementen voor de grote parkings, geldig tot 30 april 2022.
  • EU IN MY REGION -  Dankzij deze campagne, die wordt uitgevoerd met steun van het EFRO, profiteerden gebruikers van een gratis jaarabonnement op de beveiligde fietsensparkings bij Bourse, De Brouckère en P+R Coovi. Van 15 juni tot 31 augustus 2022.

  • IN THE STREETS - Tijdens het zomerevenement, georganiseerd door de Stad Brussel op het De Brouckèreplein, was Cycloparking elk weekend ter plaatse met een infostand om opnieuw de centrumparkings te promoten door gratis abonnementen aan te bieden. Van 16 juli tot 14 augustus 2022.
  • MOBILITY WEEK 2023 - Campagne voor de drie grote fietsenparkings. Van 16 tot 22 september 2023.

Cycloparking & parking.brussels

Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking maakt deel uit van parking.brussels en beantwoordt aan de missie "aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen".

Ter herinnering, dit zijn de missies van het Agentschap:

Nog vragen?

Als u meer wilt weten over Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking , ga dan direct naar onze FAQ!