Vrijstellingskaarten

Laatst gewijzigd: 
21 februari 2023

Parking.brussels biedt verschillende types ’gewestelijke’ kaarten aan. Die zijn geldig in alle 19 gemeenten van het Brussels Gewest. Met zo een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart hoef je dus rekening te houden met de gemeentegrenzen.

Gewestelijke vrijstellingskaarten

Types kaarten

Verleners van dringende medische zorgen

Huisartsen en kinderartsen, of personen met een RIZIV-nummer die opgeroepen worden voor een dringende medische interventie kunnen deze Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart gebruiken tijdens het zorgbezoek.

Op voorwaarde dat de papieren vrijstellingskaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit ligt, samen met de vermelding ‘interventie bezig’ en de parkeerschijf die het aankomstuur aantoont. De parkeerduur is beperkt tot 2 uur.

Ze is geldig in alle gereglementeerde parkeerzones.

De vrijstellingskaart voor dringende medische zorgen kost € 200 per jaar.

Thuiszorgverleners

Zorgverleners die niet-dringende medische hulp verlenen aan huis en dierenartsen kunnen deze kaart bekomen mits het voorleggen van een erkenningsattest van de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De papieren vrijstellingskaart geldt enkel voor professioneel gebruik. Leg ze daarom duidelijk zichtbaar achter de voorruit, samen met de vermelding ‘interventie bezig’ en de parkeerschijf die het aankomstuur aantoont. De parkeerduur is beperkt tot 2 uur.

De kaart is enkel geldig voor de grijze, groene, blauwe parkeerzones en voor Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone . Opgelet : De vrijstellingskaart is niet geldig in rode, oranje zones, en in leveringszones, speciale zones en voorbehouden zones.

De vrijstellingskaart voor thuiszorg ​kost € 75 per jaar.

Professionelen in interventie

Bedrijven die dringende herstellingen moeten uitvoeren (loodgieters, liftmonteurs enz.) kunnen deze vrijstellingskaart aanvragen mits het voorleggen van de nodige toelatingsbewijzen beschreven in het aanvraagformulier.

De vrijstellingskaart is enkel geldig tijdens de duur van de interventie en als die duidelijk zichtbaar achter de voorruit ligt. Elk misbruik wordt beboet.

De kaart is enkel geldig voor de grijze, groene, blauwe parkeerzones en voor evenementenzone. Opgelet : De vrijstellingskaart is niet geldig in rode, oranje zones, en in leveringszones, speciale zones en voorbehouden zones.

Het tarief van de interventiekaart bedraagt € 90 per maand.

Autodeelbedrijven

Enkel bedrijven die wagens voor autodelen of Synoniem: autodelen. Dit systeem waarbij een wagen wordt gedeeld door verschillende gebruikers bestaat in twee hoofdvormen. Een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun p... Naar de woordenlijst CLOSE carsharing aanbieden, kunnen zo een vrijstellingskaart aanvragen. Particulieren die aan autodelen doen, hebben dit nodig. De vrijsellingskaart komt met de auto.

Parking.brussels bezorgt parkeerkaarten aan de erkende operatoren: Cambio, Zen-Car en Ubeeqo.


Een gewestelijke kaart bekomen

Het Parkeeragentschap bezorgt en beheert de zogenaamde gewestelijke vrijstellingskaarten. Die kunnen geldig zijn op het hele grondgebied van het Gewest, of in een bepaalde parkeersector binnen een gemeente.

Vrijstellingskaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen met deze Europese kaart in heel het Brussels Gewest parkeren en in alle parkeerzones.

Voor deze kaart die in heel België en Europa geldig is, verwijzen we door de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Vraag de vrijstellingskaart voor Personen met een handicap aan.