De medewerking bij het opmaken, het adviseren en het controleren van de instrumenten van het parkeerbeleid

Het is op initiatief van andere publieke mobiliteitsactoren dat de experts van parking.brussels in 2019 hun diensten konden aanbieden voor specifieke aanvragen zoals een parkeerstudie met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte in het kader van RPA Zuid (BM-perspective) en de implementatie van een Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone rond Vorst-Nationaal, voorgesteld in de gemeenteraadsvergadering te Vorst op 6 juni van dit jaar, gevolgd door een eerste diagnostische fase.

Maar het hele jaar door heeft parking.brussels ook deelgenomen aan diverse deskundigencomités of werkgroepen met betrekking tot parkeren of mobiliteit - onder meer aan het stuurcomité van het gewestelijk mobiliteitsplan "Good Move", aan de werkgroep die zich toelegt op de herziening van de parkeerordonnantie van 2009, en aan degene die instaat voor de uitrol van elektrische laadpalen in het Brussels Gewest.

Daarnaast heeft parking.brussels in 2019 een officieel advies uitgebracht omtrent acht richtplannen van aanleg (RPA's) die aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen, maar ook inzake de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor Metro Noord en aangaande het gewestelijk mobiliteitsplan "Good Move". Er werd - voornamelijk door de gemeenten - ook een beroep gedaan op het Parkeeragentschap voor diverse taken op het vlak van interpretatie van de geldende gewestelijke reglementering en conformiteitsanalyse.