Raadpleeg al onze parkeerdata van Brussel

Laatst gewijzigd: 
24 april 2019

Hoeveel parkeerplaatsen telt Brussel? En waar zitten de verschillen in het parkeeraanbod per gemeente ? We brengen voortaan die aantallen en de verschillen  in kaart en we analyseren ze. Iedereen kan de statistieken en kaarten bekijken via de portaalsites MobiGIS en Brussels Open Datastore. 

Brussel had al lang nood aan een statistische tool die alle parkeerdata in het Gewest groepeert. De gegevens, als ze al bestonden, waren sterk versnipperd en verspreid over de 19 gemeenten. Dankzij het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerobservatorium van het Agentschap wordt deze informatie voortaan verzameld, gecentraliseerd en gevisualiseerd.

Ga naar Mapviewer, een mix van tools die de beschikbare informatie kan visualiseren, analyseren en exporteren vanaf een interactieve kaart. Het is een onderdeel van het obervatorium dat parking.brussels heeft ontwikkeld voor overheidsadministraties, experten, studiebureaus, mobiliteitsprofessionals, verenigingen, burgers ... De cartografische webapplicatie maakt het iedereen mogelijk om geactualiseerde geografische parkeerinformatie te krijgen in enkele klikken.Gebruikers kunnen bovendien gemakkelijk de gegevens updaten.

Alle kaarten voorhanden

Selecteer één of meerdere gegevenssets op maat, geef het resultaat gefilterd weer op de kaart, zoom in op een vooraf gedefinieerde perimeter, voer een statistische analyse uit van de gegevens binnen die perimeter, exporteer het resultaat in kaartvorm, download de inhoud van de gegevens in verschillende formaten. Dat zijn enkele voorbeelden van de belangrijkste functies uit het aanbod van applicatie. 

Fout of nieuwe situatie signaleren

Gebruikers kunnen ook een probleem of een gewijzigde situatie signaleren. Nieuwe fietsrekken geplaatst op de stoep? Een parkeerplaats die werd geschrapt? De huidige parkeerregels werden aangepast? In één klik kan je elke wijziging doorgeven aan de beheerder van MapViewer. Via dit systeem wil parking.brussels zijn samenwerkingspartners aanmoedigen om hun gegevens uit te wisselen en de gegevens permanent te updaten.

Alle gegevens die parking.brussels ter beschikking heeft, kun je ook raadplegen via de catalogus Open DataStore, dat de ambitie heeft om alle Brusselse administraties te verenigen en gezamelijk hun gegevens vrij toegankelijk te maken (open data). Dat past binnen de strategie van het Gewest om met Brussel te evolueren naar een slimme stad ( Slimme stad die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën om de kwaliteit van haar stedelijke dienstverlening te verbeteren. Naar de woordenlijst CLOSE smart city ).

Expertise

De oprichting van een Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerobservatorium is één van de 11 specifieke opdrachten van het Parkeeragentschap. In de eerste instantie moet het de opmaak van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen ondersteunen. Maar het gaat verder dan dat. Het moet van het Agentschap een hoofdspeler maken op het vlak van statistische parkeergegevens in Brussel. Dit observatorium wordt ontwikkeld door de afdeling Studies & Planning.

Contact
T. 02 563 39 53
E. data@parking.brussels