Parkeerobservatorium

Raadpleeg al onze parkeerdata van Brussel

Laatst gewijzigd: 
06 juni 2023

Hoeveel parkeerplaatsen telt Brussel? En waar zitten de verschillen in het parkeeraanbod per gemeente ? We brengen voortaan die aantallen en de verschillen  in kaart en we analyseren ze. Iedereen kan de statistieken en kaarten bekijken via de portaalsites MobiGIS en Brussels Open Datastore. 

Brussel had al lang nood aan een statistische tool die alle parkeerdata in het Gewest groepeert. De gegevens, als ze al bestonden, waren sterk versnipperd en verspreid over de 19 gemeenten. Dankzij het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerobservatorium van het Agentschap wordt deze informatie voortaan verzameld, gecentraliseerd en gevisualiseerd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor u in verschillende formaten en kunnen worden gebruikt onder de voorwaarden vermeld in de open licentie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ga naar Mapviewer, dat een mix van tools aanbiedt die de beschikbare informatie kan visualiseren, analyseren en exporteren vanaf een interactieve kaart. Het is een onderdeel van het obervatorium dat parking.brussels heeft ontwikkeld voor overheidsadministraties, experten, studiebureaus, mobiliteitsprofessionals, verenigingen, burgers ... De cartografische webapplicatie maakt het iedereen mogelijk om geactualiseerde geografische parkeerinformatie te krijgen in enkele klikken.Gebruikers kunnen bovendien gemakkelijk de gegevens updaten. Natuurlijk is deze informatie louter indicatief. parking.brussels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen.

Alle kaarten voorhanden

Selecteer één of meerdere gegevenssets op maat, geef het resultaat gefilterd weer op de kaart, zoom in op een vooraf gedefinieerde perimeter, voer een statistische analyse uit van de gegevens binnen die perimeter, exporteer het resultaat in kaartvorm, download de inhoud van de gegevens in verschillende formaten. Dat zijn enkele voorbeelden van de belangrijkste functies uit het aanbod van applicatie. 

Fout of nieuwe situatie signaleren

Gebruikers kunnen ook een probleem of een gewijzigde situatie signaleren. Nieuwe fietsrekken geplaatst op de stoep? Een parkeerplaats die werd geschrapt? De huidige parkeerregels werden aangepast? In één klik kan je elke wijziging doorgeven aan de beheerder van MapViewer. Via dit systeem wil parking.brussels zijn samenwerkingspartners aanmoedigen om hun gegevens uit te wisselen en de gegevens permanent te updaten.

Alle gegevens die parking.brussels ter beschikking heeft, kun je ook raadplegen via de catalogus Open DataStore, dat de ambitie heeft om alle Brusselse administraties te verenigen en gezamelijk hun gegevens vrij toegankelijk te maken (open data). Dat past binnen de strategie van het Gewest om met Brussel te evolueren naar een slimme stad ( Slimme stad die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën om de kwaliteit van haar stedelijke dienstverlening te verbeteren. Naar de woordenlijst CLOSE smart city ).

 

Behalve wanneer het gevoelige of persoonlijke gegevens betreft, worden zij vandaag beschouwd als een erfgoed dat iedereen ten dienste moet staan. Open Data strekt er precies toe om die gegevens open te stellen voor het publiek, waarbij deze geraadpleegd en hergebruikt mogen worden, binnen de perken van licenties die de open rechten vastleggen (gegevens lezen, deze kopiëren, herverdelen, … al dan niet voor commerciële doeleinden).

Expertise

De oprichting van een Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerobservatorium is één van de 11 specifieke opdrachten van het Parkeeragentschap. In de eerste instantie moet het de opmaak van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen ondersteunen. Maar het gaat verder dan dat. Het moet van het Agentschap een hoofdspeler maken op het vlak van statistische parkeergegevens in Brussel. Dit observatorium wordt ontwikkeld door de afdeling Studies & Planning.

Contact

Publicaties

Atlas van het parkeeraanbod

In het kader van de evaluatie van het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) , heeft de dienst Studies & Planning een atlas van het parkeeraanbod van het Brussels Gewest opgesteld. Op basis van de gegevens die het Agentschap in het kader van zijn missies heeft verzameld, geeft het document een overzicht van de parkeervraag en het parkeeraanbod aan het begin van 2021 voor elk van de 19 gemeenten en voor de hele regio.

 

Benchmarkingstudie

 

Benchmarkstudie: Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ‘Internationale benchmark, goede praktijken en actiepistes’

In 2020 heeft het departement Studies en Planning een studie uitgevoerd op internationale schaal over de verschillen in parkeerbeleid met als doel een reeks goede praktijken te identificeren die het Brussels gewest kunnen inspireren. Deze studie met 500 pagina’s werd gerealiseerd in samenwerking met de studiebureaus Sareco, Stratec en 6T, en met de steun van Brussel Mobiliteit. Ze bestaat uit drie delen: een vergelijkende studie over de huidige toestand, een analyse van zes sleutelthema’s en een geheel van aanbevelingen en actiepistes voor het Brussels Gewest.