Woordenboek

Cliquez sur une des lettres ci-dessus pour aller à la page des termes commençant par cette lettre.

A

App

Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet.

Naar boven

B

Bewonerskaart

Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart.

Bezoekerskaart

Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE Vrijstellingskaart die wordt uitgereikt aan een bewoner, die hiermee zijn bezoekers in de omgeving van zijn woning kan laten parkeren tegen interessante voorwaarden. Opgelet: in Anderlecht bestaat er daarnaast een tweede soort kaart die bezoekers zelf kunnen aanvragen tegen andere voorwaarden.

Bike and Ride

Fietsparkings die fietsers aanmoedigt om over te stappen op het openbaar vervoer in de directe omgeving.

BIPaSS

Brussels Initiative for Parking SolutionS is het platform dat ervoor zorgt dat de parkeerregels van de gemeenten worden vertaald in mobiele parkeerapps. Dat maakt het mogelijk om de juiste informatie te krijgen over je parkeerplek op straat en om via Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app te betalen in plaats van aan de Automaat die parkeertickets verdeelt tegen betaling (contant of met bankkaart). Oude term: parkeermeter. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerautomaat . De gebruiker kan kiezen tussen de verschillende app providers die zijn aangesloten op het platform.

BWLKE

Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing wil de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het energieverbruik te beheersen. Op het vlak van parkeren betekent dit streven naar minder beschikbare parkeerplaatsen rondom kantoorgebouwen, opdat werknemers minder de wagen kiezen voor hun woon-werkverplaatsingen. Meer weten

Naar boven

C

Carsharing

Synoniem: autodelen. Dit systeem waarbij een wagen wordt gedeeld door verschillende gebruikers bestaat in twee hoofdvormen. Een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun privéwagen. Een alternatief voor de individuele wagen. Niet te verwarren met carpoolen waarbij een chauffeur medepassagiers zoekt voor een rit doe hij gaat maken om zo de reiskosten te delen.

 
Centrale hub

Digitale databank waarin alle parkeergegevens worden gecentraliseerd.

Cycloparking

Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de website van cycloparking.

Naar boven

D

Deelsector

Parkeerperimeter dat deel uitmaakt van een Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector . Een sector is een gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart beschikken. Een sector omvat doorgaans vier deelsectoren.

Naar boven

E

Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE Vrijstellingskaart , uitgereikt door de federale overheid, voor personen met een handicap. Dat kan als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. Meer weten.

Evenementenzone

Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart , waardoor de parkeeroverlast bij specifieke evenementen wordt beperkt.

Naar boven

G

Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP)

Dit document beschrijft de situatie en alle concrete beleidsacties die een gemeente wil toepassen op haar grondgebied tijdens haar legislatuur. Het gaat vooral over het aantal gereglementeerde parkeerplaatsen, hun ligging en spreiding, de keuze van de vrijstellingskaarten, en de tarieven.

Gereglementeerd parkeren

Parkeren op straat kan betalend of gratis zijn. In sommige zones is de duur beperkt, naargelang de signalisatie in de straat. Wagens die in gereglementeerde zones parkeren, worden gecontroleerd door de stewards. Het is mogelijk om voor deze parkeerplaatsen een vrijstellingskaart te bekomen.

Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP)

Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkeeractieplannen moeten passen binnen dit Gewestelijk kader.

Gewestelijke parking

Openbare parking die eigendom is van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. parking.brussels maakt een onderscheid tussen 'rotatieparkings' (klassieke betaalparkings) en Park and Rides (overstapparkings).

Grijze zone

Betalende parkeerzone in de overgang van rode en oranje zones naar de groene zones in wijken met zowel een commercieel als residentieel karakter.

Groene zone

Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart . Voornamelijk residentieel karakter met hoge Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk .

Naar boven

I

Intermodaliteit

Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz.

Naar boven

K

Kaart voor professionelen

Algemene term voor vrijstellingskaarten voor professionele interventies, voor ondernemers en zelfstandigen, voor onderwijspersoneel, politie en andere beroepen.

Kaart voor thuiszorgverleners

Gewestelijke Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart voor medisch en paramedisch personeel dat niet-dringende zorgen aan huis verstrekt en dierenartsen. De parkeerkaart is enkel geldig tijdens de uitoefening van hun beroep.

Kaart voor verleners van dringende medische zorgen

Gewestelijke Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart voor huisartsen en kinderartsen die enkel kan gebruikt tijdens de uitoefening van hun beroep.

Kiss and Ride-zone

Gratis zone voor heel kort parkeren, voornamelijk in de buurt van scholen.

Naar boven

L

Leveringszone (gele zone)

Vaak een kleine parkeerzone die alleen dient voor het laden en lossen van leveringen.

Naar boven

O

Ontradingsparking

Term die in Brussel steeds minder wordt gebruikt en verwijst naar een Parking aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tot doel heeft automobilisten te ontmoedigen om met de auto het centrum binnen te rijden. Op deze parking kunnen ze hun auto pa... Naar de woordenlijst CLOSE Park and Ride (P+R) . De term ' Term die in Brussel steeds minder wordt gebruikt en verwijst naar een Park and Ride (P+R). De term 'ontradingsparking' wordt doorgaans gebruikt buiten het Brussels Gewest. Naar de woordenlijst CLOSE ontradingsparking ' wordt doorgaans gebruikt buiten het Brussels Gewest.

Oranje zone

Betalende parkeerzone in de buurt van drukbezochte lokale en kleine handelscentra.

Naar boven

P

Park and Ride (P+R)

Parking aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tot doel heeft automobilisten te ontmoedigen om met de auto het centrum binnen te rijden. Op deze parking kunnen ze hun auto parkeren en direct overstappen op het openbaar vervoer. Oude term: overstapparking.

Parkeerautomaat

Automaat die parkeertickets verdeelt tegen betaling (contant of met bankkaart). Oude term: parkeermeter.

Parkeerdruk

Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk .

Parkeergeleiding

Dit systeem bestaat uit vaste of elektronische signalisatieborden op de weg die de richting aanduiden naar de openbare parkings in de buurt. In sommige gevallen tonen de elektronische borden ook in real time het aantal vrije plaatsen per parking. Een uitgebreidere navigatiehulp gebeurt vandaag ook via de smartphone, zoals de mobiele Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app parking.brussels

Parkeerobservatorium

Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.

Parkeersector

Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de Parkeerperimeter dat deel uitmaakt van een parkeersector. Een sector is een gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. E... Naar de woordenlijst CLOSE deelsector van hun woning plus drie andere deelsectoren, die gedeeltelijk in een andere gemeente kunnen liggen.

Parkeren buiten de openbare weg / off-street

Parkeerplaatsen in openbare parkings, Parking aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tot doel heeft automobilisten te ontmoedigen om met de auto het centrum binnen te rijden. Op deze parking kunnen ze hun auto pa... Naar de woordenlijst CLOSE Park and Ride (P+R) , in privégarages en parkings die voorbehouden zijn aan kantoren, winkels, scholen en bedrijven.

Parkeren op de openbare weg / on-street

Parkeerplaatsen langs het troittoir of stoep, op straat.

Parksharing

Het delen van privéparkeerplaatsen met externe gebruikers. Het gaat zowel om tijdelijke ongebruikte parkeerplaatsen van winkels als van kantoren of zelfs van particulieren, al dan niet tijdens of buiten de werkuren.

Naar boven

R

Reciprociteitsakkoorden

De gemeenten kunnen De gemeenten kunnen reciprociteitsakkoorden sluiten die inwoners van een straat op de gemeentegrens toestaan om hun vrijstellingskaart in heel de straat te gebruiken. Dit geldt voor straten ... Naar de woordenlijst CLOSE reciprociteitsakkoorden sluiten die inwoners van een straat op de gemeentegrens toestaan om hun Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart in heel de straat te gebruiken. Dit geldt voor straten die ten minste door twee gemeenten lopen en waar verschillende reglementen gelden. Synoniem: tolerantieakkoorden

Retributie

Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduur, -tarieven en -kaarten). Dit is niet hetzelfde als een boete uitgeschreven door een politieagent voor foutparkeren als verkeersovertreding (op het voet- of fietspad, busstrook, kruispunt ...)

Rode zone

De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn.

Rotatie van voertuigen

Frequentie waarmee een parkeerplaats wordt bezet door nieuwe voertuigen. Een hoge rotatie betekent dat er vaak nieuwe parkeerplaatsen vrijkomen in de wijk, en dat de Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk daardoor vermindert. De parkeerzones worden gekozen naargelang de parkeerdruk in de buurt, en optimaliseren dus de rotatie.

Naar boven

S

Smart City

Slimme stad die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën om de kwaliteit van haar stedelijke dienstverlening te verbeteren.

Smart Mobility

Slimme mobiliteit volgens het model van de Slimme stad die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologieën om de kwaliteit van haar stedelijke dienstverlening te verbeteren. Naar de woordenlijst CLOSE Smart City . Dit concept duidt op een slimme stad die gebruik maakt van interactieve technologieën om de mobiliteit te verbeteren.

Steward

Medewerker van het Parkeeragentschap die op de openbare weg geparkeerde voertuigen controleert door middel van zakcomputers (PDA' s) om nummerplaten te scannen. Ook wel parkeerwachter genoemd.

Straat op de gemeentegrens

Straat die door ten minste twee gemeenten loopt en waar dus verschillende reglementen gelden, en dus verschillende tarieven (dus opgelet welke Automaat die parkeertickets verdeelt tegen betaling (contant of met bankkaart). Oude term: parkeermeter. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerautomaat je hier gebruikt). Voor de bewoners van deze straat kunnen gemeenten onderling tolerantieakkoorden sluiten die hen toestaan om hun Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart in heel de straat te gebruiken, over de gemeentegrens heen.

Naar boven

T

Transitparking

Term die in Brussel steeds minder wordt gebruikt en verwijst naar een Parking aan de rand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tot doel heeft automobilisten te ontmoedigen om met de auto het centrum binnen te rijden. Op deze parking kunnen ze hun auto pa... Naar de woordenlijst CLOSE Park and Ride (P+R) op Brussels grondgebied.

Naar boven

V

Virtuele vrijstellingskaart

Met dit systeem is het niet langer nodig om een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart achter de voorruit van de auto te plaatsen. De Medewerker van het Parkeeragentschap die op de openbare weg geparkeerde voertuigen controleert door middel van zakcomputers (PDA' s) om nummerplaten te scannen. Ook wel parkeerwachter genoemd. Naar de woordenlijst CLOSE steward scant de nummerplaat van uw voertuig met een zakcomputer en weet meteen of u over een parkeervergunning beschikt.

Vrijstellingskaart

Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er bestaan twee soorten: de virtuele vrijstellingskaart en de papieren versie. In het eerste geval gebeurt de controle elektronisch via een nummerplaatscan. In het tweede geval checkt de Medewerker van het Parkeeragentschap die op de openbare weg geparkeerde voertuigen controleert door middel van zakcomputers (PDA' s) om nummerplaten te scannen. Ook wel parkeerwachter genoemd. Naar de woordenlijst CLOSE steward de kaart achter de voorruit van het voertuig. Steeds vaker wordt gekozen voor de virtuele versie.

Naar boven