Alternatief voor de individuele wagen: een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun privéwagen

Laatst gewijzigd: 
03 juli 2023

Synoniem: autodelen. Dit systeem waarbij een wagen wordt gedeeld door verschillende gebruikers bestaat in twee hoofdvormen. Een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun p... Naar de woordenlijst CLOSE Carsharing is een innovatief mobiliteitssyteem dat vele voordelen biedt, waaronder het aantal auto's in de stad beperken.

Het Brussels Gewest kiest ervoor om de ontwikkeling ervan financieel te ondersteunen sinds 2002 en heeft het autodelen ingeschreven als een sterke maatregel in het parkeerbeleid.

 

 

Erkende operatoren

Drie erkende operatoren bieden een autodeeldienst aan met voorbehouden parkeerplaatsen op straat:

Drie erkende operatoren bieden vrij vloot autodelen, of free-floating aan:

 

Evaluatierapporten

Op vraag van de gewestregering heeft parking.brussels een evaluatierapport opgesteld van het gewestelijk aanbod van en de vraag naar deelauto’s ( Synoniem: autodelen. Dit systeem waarbij een wagen wordt gedeeld door verschillende gebruikers bestaat in twee hoofdvormen. Een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun p... Naar de woordenlijst CLOSE carsharing ).

Een eerste rapport over 2016, dat was opgesteld door de dienst Studies & Planning, werd gepubliceerd in 2017. Het toont een snelle stijging van het autodelen met niet minder dan 10.283 leden (2016) en 176.466 trajecten voor de operatoren van het autodelen (Cambio, Ubeeqo en Zen Car) met voorbehouden parkeerplaatsen.

Het aanbod en de vraag voor deelauto’s concentreert zich vooral in een aantal gemeenten in het oosten van Brussel: Stad Brussel, Schaarbeek, Elsene, Etterbeek en Sint-Gillis. Vanaf nu wordt het rapport over autodelen elk jaar gepubliceerd:

Autodelen tussen particulieren

Cozywheels is een dienst die het mogelijk maakt om uw voertuig te delen met uw buren, vrienden of kennissen (particulieren of organisaties). Auto's, bedrijfsvoertuigen, aangepaste voertuigen voor personen met een beperkte mobiliteit, maar ook zachte vervoersmiddelen zoals bakfietsen, elektrische fietsen.

Bewonerskaarten

 Als gebruiker kan u een autodeelgroep oprichten in uw buurt en de kosten van een wagen delen onder buren. Op basis van de nieuwe wetgeving kan de vzw Taxistop (Cozywheels) attesten afleveren aan haar leden. Dit attest voor carsharing vervangt het bewijs dat de wagen op naam van de eigenaar staat ingeschreven.

parking.brussels kan de bewonerskaarten toekennen op basis van deze certificaten. 

De tarieven en voorwaarden voor het toekennen van deze parkeervergunningen worden beschreven in het gemeentereglement over het straatparkeren voor dewelke de aanvraag gebeurt. Via deze link vindt u de tarieven en aanvraagprocedure specifiek voor elke gemeente.

Er kunnen verschillende bewonerskaarten toegekend worden per wagen:

  • als de wagen wordt gebruikt binnen een door de overheid erkend systeem van autodelen tussen particulieren
  • en als de auto wordt gedeeld door minstens 3 particulieren, waarvan er minstens 2 zijn gedomicilieerd in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cozywheels ontving het certificaat voor autodelen tussen particulieren via Brussel Mobiliteit op basis van de toekenningsvoorwaarden beschreven in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren, gepubliceerd op 28 juli 2017.