Vrijstellingskaarten

Laatst gewijzigd: 
16 juli 2020

Het Parkeeragentschap bezorgt en beheert de zogenaamde gewestelijke vrijstellingskaarten. Die kunnen geldig zijn op het hele grondgebied van het Gewest, of in een bepaalde Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector binnen een gemeente. Daarnaast behandelt de klantendienst van parking.brussels ook alle aanvragen voor de gemeentelijke vrijstellingskaarten van de Brusselse gemeenten die hun parkeerbeheer toevertrouwen aan parking.brussels.

Gewestelijke vrijstellingskaarten

Deze vergunningen zijn gereserveerd voor huisartsen, pediaters, dierenartsen, thuiszorgverleners en herstellingswerkers.

Gemeentelijke vrijstellingskaarten

De klantendienst van parking.brussels maakt alle parkeerkaarten aan voor de gemeenten die hun parkeerbeheer uitbesteden aan het Gewestelijk Parkeeragentschap.

Koekelberg

 

Schaarbeek

 

Evere

 

Elsene

 

Sint-Agatha-Berchem

 

Ganshoren

Bewoners en professionelen beschikken over een Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector van 150 hectare rondom hun woonst of hoofdzetel. Deze sector wordt samengesteld uit de Parkeerperimeter dat deel uitmaakt van een parkeersector. Een sector is een gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. E... Naar de woordenlijst CLOSE deelsector van het domicilie en drie aangrenzende deelsectoren. Download de kaart van de deelsectoren in Ganshoren.

 

Molenbeek

 

Vorst

Anderlecht

 

Jette

Bewoners en professionelen beschikken over een parkeersector van 150 hectare rondom hun woonst of hoofdzetel. Deze sector wordt samengesteld uit de deelsector van het domicilie en drie aangrenzende deelsectoren. Download de kaart van de deelsectoren in Jette.

Autodelen tussen particulieren

Dankzij Cozycar is het voortaan mogelijk om je auto te delen met buren of familie. Als gebruiker kan je een autodeelgroep oprichten in je buurt en de kosten van een wagen delen onder buren.

Op basis van de nieuwe wetgeving kan de vzw Taxistop (Cozycar) attesten afleveren aan haar leden. Dit attest voor carsharing vervangt het bewijs dat de wagen op naam van de eigenaar staat ingeschreven. parking.brussels kan de bewonerskaarten toekennen op basis van dit certificaat. Het volstaat om de procedure te volgen voor het bekomen van een Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart .

Er kunnen verschillende bewonerskaarten toegekend worden per wagen als de wagen wordt gebruikt binnen een door de overheid erkend systeem van autodelen tussen particulieren. Bovendien moet de auto worden gedeeld door minstens 3 personen, waarvan er minstens 2 zijn gedomicilieerd in een van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.