Brussel heeft 19 parkeerreglementen, één per gemeente. Daarin wordt vastgelegd welke parkeerzone waar komt, welke vrijstellingen de gemeente aanbiedt en welke tarieven er gelden. Die beleidskeuzes worden gemaakt op basis van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) dat een algemeen kader vormt en de basistarieven vastlegt van de parkeerzones en van de vrijstellingskaarten. Daarmee wil het de gemeentelijke parkeerregels harmoniseren en vereenvoudigen.