Parkeerzones

Laatst gewijzigd: 
12 april 2024

Het Brussels Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) stelt vijf parkeerzones voor en koppelt daaraan de onderstaande minimumtarieven. De gemeenten mogen hogere tarieven vragen in functie van de Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk . De eigenlijke tarieven kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Controleer daarom altijd de parkeerborden, raadpleeg de tarieven op de parkeerautomaten of betaal met je smartphone om de juiste informatie te krijgen. In de meeste gevallen betaal je een Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie van € 25 per controle zonder geldig parkeerticket of -kaart.

Blauwe zone

Een blauwe zone wordt gebruikt voor woonwijken met veel parkeervraag van de bewoners.

Iedereen mag er gratis parkeren met een blauwe parkeerschijf of een geldige Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart .

Met de blauwe schijf mag je gewoonlijk maximaal 2 uur parkeren, maar er zijn uitzonderingen, zoals in Anderlecht of Sint-Agatha-Berchem. Soms is dat 5, 10, 15, 30 of 60 minuten, zoals vermeld op het bijkomend bord dat wordt geplaatst.

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie in de blauwe zone bedraagt € 35 per periode van 4u30.

Groene zone

De Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone wordt gebruikt voor wijken met hoofdzakelijk bewoners, maar ook handelszaken.

Het is er betalend parkeren voor bezoekers omwille van de hoge Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk , en omdat het beleid het bewonersparkeren wil beschermen.

Er wordt geen maximum parkeerduur opgelegd.

Deze minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest, zijn indicatief:

 • 15 minuten: gratis met de registratie van een specifiek ticket
 • 1e uur = € 1,80 
 • 2e uur = € 3,50
 • Extra uur = € 2,60

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie in de groene zone bedraagt € 35 per periode van 4u30.

Grijze zone

De Betalende parkeerzone in de overgang van rode en oranje zones naar de groene zones in wijken met zowel een commercieel als residentieel karakter. Naar de woordenlijst CLOSE grijze zone wordt gebruikt voor wijken met bewoners én handelszaken die te maken hebben met een hoge Verzadigingsniveau van de parkeerplaatsen op straat. Als de vraag hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen, spreken we van een verzadiging, en dus een hoge parkeerdruk. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerdruk . Ze dient als overgangszone tussen de Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone en de oranje of De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone .

Ze is betalend met een maximaal toegelaten parkeertijd van 4u30. Daarmee wil het Gewest bezoekers aanmoedigen om voor een openbare parking te kiezen, zodat vooral de bewoners gebruik kunnen maken van de parkeerplaatsen op straat.

Deze minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest, zijn indicatief:

 • 1e half uur = € 0,90
 • 2e half uur = € 2,60
 • 2e, 3e en 4e uur = € 5,30
 • Laatste half uur = € 2,60

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie in de grijze zone bedraagt € 45 per periode van 4u30.

Oranje zone

De Betalende parkeerzone in de buurt van drukbezochte lokale en kleine handelscentra. Naar de woordenlijst CLOSE oranje zone wordt gebruikt in de buurt van drukbezochte lokale en kleine handelscentra.

Daarom is ze betalend met een maximaal toegelaten parkeertijd van 2 uur voor iedereen.

Deze minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest, zijn indicatief:

 • 15 minuten: gratis met de registratie van een specifiek ticket
 • 1e uur = € 1,80
 • 2e uur = € 3,50

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie in de oranje zone bedraagt € 40 per periode van 2u.

Rode zone

De De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone wordt gebruikt voor drukke handelsbuurten waar de vraag naar kortparkeren overdag zeer groot is.

Daarom is ze betalend met een maximaal toegelaten parkeertijd van 2 uur voor iedereen.

Deze minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest, zijn indicatief:

 • 15 minuten: gratis met de registratie van een specifiek ticket
 • 1e half uur = € 0,90
 • 2e half uur = € 2,60
 • 2e uur = € 5,30

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie in de rode zone bedraagt € 40 per periode van 2u.

Evenementenzone

De Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone kan de parkeeroverlast verminderen tijdens grote evenementen die veel bezoekers aantrekken (voetbalmatchen, concerten, festivals...) De regels hoeven niet permanent van toepassing te zijn. Daarom is het een parkeerzone die de andere tijdelijk vervangt, zolang het evenement duurt. Denk bijvoorbeeld aan de straten rond het voetbalstadion van Anderlecht.

Ze is betalend met een maximaal toegelaten parkeertijd van 4u30. Daarmee wil het Gewest bezoekers aanmoedigen om voor een openbare parking of een ander vervoersoplossing te kiezen, zodat de hinder voor de bewoners beperkt blijft.

Deze minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest, zijn indicatief:

 • 1e half uur = € 3
 • 2e half uur = € 5
 • 2e uur = € 10
 • 3e en 4e uur = € 15
 • Laatste half uur = € 7,50

Deze minimumtarieven opgelegd door het Brussels Gewest, zijn indicatief:

 • 15 minuten: gratis met specifiek ticket uit de Automaat die parkeertickets verdeelt tegen betaling (contant of met bankkaart). Oude term: parkeermeter. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerautomaat

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie in de evenementenzone bedraagt € 50 per periode van 4u30.

Voorbehouden zones

Leveringszone

De leveringszone, vaak gelegen in de buurt van handelszaken, is bestemd voor het laden en lossen. Er geldt geen tijdslimiet.

De Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie voor elk voertuig dat een inbreuk pleegt op de leveringszone bedraagt € 100.

Kiss & Ride

De Kiss & Ride-zone bevindt zich vaak in de buurt van treinstations, metrostations, scholen ... De maximale parkeerduur wordt vermeld op de parkeerborden (vaak 15 minuten).

De retributie voor elk voertuig dat een inbreuk pleegt op de Kiss & Ride-zone bedraagt € 100.

Opgelet: enkel de parkeerkaart voor dringende medische zorgen (huisartsen en kinderartsen) is geldig in de Kiss & Ride-zone.

Voorbehouden parkeerplaatsen

De plaatsen zijn voorbehouden voor bewoners en autodeelwagens met een geldige Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart . Er geldt geen tijdslimiet.

De retributie voor elk voertuig dat een inbreuk pleegt op een zone met voorbehouden plaatsen bedraagt € 25.

Voor de zone met voorbehouden plaatsen geldt geen tijdslimiet.

Parkeerzone voor vrachtwagens

Voorbehouden voor voertuigen van meer dan 3,5 ton. De aanwezigheid van geparkeerde vrachtwagens kan hier niet worden betwist.

Parkeerzone voor schoolbussen en autocars

De zone voor schoolbussen, is een tijdelijke die geldt tijdens de schoolse activiteiten, zodat de bewoners deze plaatsen kunnen gebruiken buiten de schooluren.

Voor de autocars werden drie types parkeerzones ingericht: een zone voor kortparkeren (passagiers afzetten en oppikken), een zone voor middellang parkeren (de autocarbestuurder parkeert zich er tussen het afzetten en oppikken van de passagiers) en een zone voor lang parkeren.

Parkeerzone voor elektrisch opladen

Het parkeren is gratis toegelaten voor zover de gebruiker van het betrokken voertuig verbonden is en hij zijn voertuig fysiek aansluit op de laadpaal.

De retributie voor elk voertuig dat een inbreuk pleegt op een zone voor elektrisch opladen bedraagt € 50.