Veelgestelde vragen

Als men je geen enkele andere betaalwijze voorstelt, moet je je blauwe parkeerschijf goed zichtbaar achter je voorruit plaatsen. Vanaf dat ogenblik kan je twee uur gratis parkeren. We raden aan om een kijkje te nemen op onze webpagina BIPaSS, waar je de voordelen van betalen via Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app ontdekt (geen kleingeld meer nodig en betaling van de werkelijke parkeertijd). In bepaalde gemeenten kan je ook per sms betalen.

Stuur ons binnen acht dagen na de ontvangst van de vervangwagen:

 • het tijdelijke kenteken,
 • het attest van de huur van de vervangwagen, afgeleverd door je garagehouder,
 • van wanneer tot wanneer je wagen wordt vervangen.

U kunt dit attest opsturen per e-mail of per post. Wij vervangen je normale kenteken tijdelijk door dit kenteken op je Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart .

 • Gelieve de pagina van de gemeente waarvoor je een kaart wil bekomen, te raadplegen. Daar vind je de procedure om een kaart aan te vragen.
 • Als je een Algemene term voor vrijstellingskaarten voor professionele interventies, voor ondernemers en zelfstandigen, voor onderwijspersoneel, politie en andere beroepen. Naar de woordenlijst CLOSE kaart voor professionelen in interventie, verleners van dringende medische zorgen, verleners van medische zorgen aan huis wil, raadpleeg je de pagina over de gewestelijke vrijstellingskaarten.
 • Als je een Europese parkeerkaart voor personen met beperkte mobiliteit wil, moet je het formulierinvullen dat je op de website van de federale regering vindt.

Ja, je kan je wenden tot een antenne naar keuze om een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart te krijgen. De ' Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart ' of de 'professionele kaart' die je ontvangt, is daarentegen enkel geldig in de gemeente waar je bent gedomicilieerd en in de aangrenzende gemeenten die onder een wederkerigheidsovereenkomst vallen.

Nee, deze kaart is enkel geldig in de gemeente waar je bent gedomicilieerd en in de aangrenzende gemeenten die onder een wederkerigheidsovereenkomst vallen.

De Europese parkeerkaart voor PBM dient als Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart . Voor een kaart voor personen met een handicap vul je het formulier in dat je op de website van de federale regering vindt.

 • Er staan signalisatieborden op de wegen om aan te geven in welk type zone je je bevindt.
 • Ga op zoek naar de meest dichtbije parkeermeter, daar vind je alle informatie over de betaling.
 • Je kan ook je app raadplegen voor de betalende zones (andere dan de blauwe zones).

Je kan een bike & ride reserveren op de officiële website van cycloparkingCycloparking.brussels

Momenteel zijn de P+R-parkings vrij toegankelijk. Het actieve beheer van de P+R vangt aan in de loop van 2019. De parkings Kraainem en Ceria bevinden zich momenteel in de inrichtingsfase.

Om toegang te krijgen tot P+R en er je wagen te kunnen parkeren, moet je je inschrijven. Daartoe surf je naar de pagina P+R of dien je een aanvraag in bij onze klantendienst. Je kan ons ook een e-mail sturen op: parkandride@parking.brussels.

Verloren of gestolen kaarten voor tijdelijke bewoners kunnen worden vervangen tegen de prijs van het herladen, met een extra kost van € 5.

De gewestelijke kaarten (voor professionelen in interventie, verleners van dringende medische zorgen, verleners van medische zorgen aan huis) worden bij verlies gratis aangemaakt.

Voor alle andere (gemeentelijke) kaarten gaat om virtuele kaarten.

Geen zorgen! Het zou kunnen dat je betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist. Je hoeft enkel je bewijs van betaling aan parking.brussels te mailen naar finances@parking.brussels of per post op te sturen, zodat wij het kunnen identificeren.

Bij voorkeur per overschrijving, ofwel met Bancontact bij de antenne van parking.brussels. Gebruik wel de gestructureerde mededeling die op de parkeerbon staat.

De gebruiksregels van de blauwe schijf worden beschreven in het artikel 27.1.2 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. Dit artikel bepaalt het volgende:

 • De parkeerschijf moet goed zichtbaar achter de voorruit van het voertuig liggen.
 • De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf zetten op de streep die volgt op het tijdstip van aankomst. Bijvoorbeeld, als u om 11u05 aankomt, zet u de pijl op 11u30. Ook als u om 11u aankomt, zet u de pijl op 11u30.
 • U kan maximaal twee uren parkeren, tenzij anders aangegeven op de signalisatie ter plaatse of in het lokaal parkeerreglement.
 • Het beginuur van de schijf verzetten tijdens uw parkeerbeurt is niet toegelaten.
 • Enkel de gestandaardiseerde Europese blauwe parkeerschijf is geldig. De schijf wordt verkocht in supermarkten, winkels voor autoaccessoires, bepaalde boekhandels ...