Onze werking

Raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert in principe eenmaal per maand. Elke vergadering wordt voorbereid door het Bureau, dat is samengesteld uit de directeur-generaal, de voorzitter, de ondervoorzitter en de twee regeringscommissarissen.

Ons team in 2016

Het team van het Agentschap groeide heel snel in 2016, met 38% tegenover 2015. Door de delegatie van het parkeerbeheer van Vorst verwelkomden wij 42 nieuwe teamleden, waaronder vooral klantendienstmedewerkers en stewards.

 

Dynamisch personeelsbehoeftenplan

De bedrijven Möbius en Traject brachten de personeelsbehoeften in kaart. Het resultaat werd een dynamisch berekeningsmodel dat de personeelsbehoeften berekent in functie van de verwachte evolutie van het Agentschap. Dat kan nu zelf de impact van een nieuw project simuleren, zoals een nieuwe uitbesteding van het parkeerbeheer. De simulaties tonen de effecten op de organisatiestructuur, functieprofielen en werkingskosten.

Overleg tussen vakbonden en directie

De vakbonden en de directie bespraken een hele reeks punten over de structuur van het overheidsorgaan. In 2016 werd de interne organisatie uitgewerkt met de volgende voorzieningen:

  • Register van feiten van derden (opvolging en analyse door het BOC)
  • Tuchtprocedure
  • Wervingsprocedure
  • Assessmentprocedure
  • Beoordelingssysteem
  • Opleiding van het personeel (EHBO, agressiebeheer, conflictbeheer, enz.)
110
Teamleden
4
Kernwaarden
2
Nieuwe locaties
6400
Webbezoeken/maand

Kernwaarden

Het Agentschap definieerde 4 grote bedrijfswaarden die zowel de interne werking sturen als de uitvoering van de missies: diversiteit, respect, openheid en innovatie.

Verhuizingen

Sinds begin januari worden de bezoekers van de klantendienst in Molenbeek, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem verder geholpen in de antenne Noord-West van het Crystal Palace (Paalstraat 14 – 1080 Brussel).

Het Agentschap eindigde in 2016 met de verhuis van de klantendienst van de hoofdzetel (Gasthuisstraat 31 – 1000 Brussel). De klantendienst verhuisde van het gelijkvloers naar de 11e verdieping, waar alle ondersteunende stafdiensten van het Agentschap zijn ondergebracht. Met deze fysieke integratie wil parking.brussels de interactie tussen de verschillende diensten vergroten.

Het toegankelijke karakter van de klantendienst werd concreet vertaald in open balies. Het Agentschap wil zo het begrip en het vertrouwen verbeteren tussen de medewerkers en de bezoekers.

parking.brussels en de media

Parkeren is één van de dagelijkse bekommernissen van de Brusselaars. Het is daarom nodig dat het Agentschap zich correct informeert over alle ontwikkelingen op parkeervlak in Brussel en zelfs daarbuiten. Daarnaast wil parking.brussels haar dienstverlening bekend maken bij de bevolking. Dankzij het contract met Auxipress dat parking.brussels in 2016 heeft vernieuwd, worden de medewerkers meermaals per dag op de hoogte gebracht over het laatste pakeernieuws. Daarnaast voerde het Agentschap het hele jaar door een proactieve aanpak om haar werk te belichten in de media, en dus voor een grotere bekendheid bij het publiek te zorgen. De website telt steeds meer bezoekers en ruim 6.400 maandelijkse bezoeken in 2016, nauwelijks twee jaar nadat de website online ging. In augustus 2016 werd de website parkandride.brussels ontworpen die deel uitmaakt van het pilootproject Park + Ride van de Coovi-parking. Deze website telt bijna 1.000 bezoekers per maand.

Het Agentschap is jong, dynamisch en groeit snel