Onze projecten in 2016

Cartografie

De cartografie is een belangrijk onderdeel van de dienst Studies & Planning binnen het Agentschap. De realisaties in 2016 zijn onder meer:

  • De opmaak van alle cartografische documenten voor de ontwerpen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen
  • De cartografie voor de ontwikkeling van de beveiligde fietsparkings Bike + Ride
  • Illustraties over de concrete veranderingen van het parkeerbeleid: de uitbreiding van zones in de gemeenten, de lancering van de P+R Coovi
  • Een exploratietool die toelaat om alle parkeergegevens op het gewestelijk niveau te visualiseren, uit te wisselen, te downloaden en te actualiseren
  • Het beheer van een grote cartografische gegevensbank, waarbij ze de bezettingsgraad op straat corrigeerde en ondersteuning bood aan de diensten On street, Off street en de klantendienst.

Park + Ride

Er zijn zeven gewestelijke parkings: Stalle, Delta, Herrmann-Debroux, Coovi, Roodebeek, Kraainem en Erasmus. Zes daarvan worden vandaag niet beheerd als Park + Ride. Dit betekent dat ze vrij toegankelijk en gratis zijn. Helaas worden ze deels gebruikt als privéparkeerplaats voor de buurtbewoners of als tijdelijke parkeerplaats voor lokale handelszaken.

De Brusselse regering wil ze daarentegen inzetten om de Synoniem: multimodaliteit. Overstappen van de ene vervoerswijze naar de andere: auto, openbaar vervoer, fiets enz. Naar de woordenlijst CLOSE intermodaliteit van de auto naar het openbaar vervoer te bevorderen. Het is de bedoeling dat automobilisten hun voertuig aan de gewestgrens achterlaten om daar de metro, de bus of de tram te nemen. Minder autogebruik in de binnenstad moet bijdragen tot de (verkeers)leefbaarheid en levenskwaliteit van de Brusselaars. De zevende parking, Erasmus, wordt beheerd door de private onderneming Indigo met wie lang vóór de oprichting van parking.brussels een concessie werd gesloten. Van de 670 plaatsen in Erasmus worden er 100 voorbehouden voor Park + Ride.

De regering wil de bestaande P+R-parkings actief beheren en het aantal plaatsen uitbreiden. In 2016 nam het Parkeeragentschap belangrijke initiatieven:

  • Het ontwierp een P+R beheermodel
  • Het werkte samen met de MIVB voor de ontwikkeling van de Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app MOBIB P+R die moet toelaten dat automobilisten kunnen genieten van een tariefvermindering als ze kiezen voor het openbaar vervoer om de stad in te rijden in plaats van met de auto
  • Het deed een rotatie- en bezettingsanalyse van de bestaande P+R en privéparkings in de nabijheid van stations
  • Het lanceerde het pilootproject P+R Coovi (199 plaatsen) met in het vooruitzicht de bouw en het beheer van een parking met 1.350 plaatsen
7
Park + Ride
105
Wegwijsborden
1
P-app
13
Fietsparkings

Openbare parkings

Het Brussels Gewest is eigenaar van 6 openbare parkings: Wet, Twee Poorten, Hallepoort, CCN, Simonis en Lennik. In 2016 werd het beheer van deze parkings in concessie gegeven aan private spelers (Interparking, Q-Park en Indigo).

Parkeergeleiding

parking.brussels werkte samen aan de uitwerking van de Dit systeem bestaat uit vaste of elektronische signalisatieborden op de weg die de richting aanduiden naar de openbare parkings in de buurt. In sommige gevallen tonen de elektronische borden ook in re... Naar de woordenlijst CLOSE parkeergeleiding naar de openbare parkings en de P+R. Hiermee moeten de gebruikers zo vlot mogelijk hun weg vinden naar de parkings in Brussel. Vandaag is de eerste fase klaar: alle 55 vaste borden werden geplaatst. In de tweede fase worden 50 dynamische borden geïnstalleerd.
Daarnaast hielp het Parkeeragentschap ook met de ontwikkeling van een mobiele applicatie die gebruikers toelaat om heel wat parkings in het Brussels Gewest te lokaliseren en nuttige parkeerinfo te krijgen (aantal parkeerplaatsen, faciliteiten, exacte locatie, enz.) Met de Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app parking.brussels kan je ook naar de gekozen parking navigeren.

Autodelen

Een derde autodeelbedrijf werd erkend door parking.brussels: Ubeeqo. Al eerder erkend waren Zen Car en Cambio. Daarnaast werden aspecten die niet-conform waren met de besluitvoorschriften opgevolgd, zoals lege stations en niet-deelname aan gegevensinzameling. Ook werden adviezen en goedkeuringen opgesteld voor de carsharingplannen van de gemeenten Sint-Gillis, Evere en Schaarbeek.

Fietsenstallingen

parking.brussels wil zich positioneren als facilitator ten dienste van de gemeenten en de burgers. Ook als het gaat om de creatie van fietsparkings buiten de openbare weg wil het Agentschap een centraliserende rol spelen.

In 2016 heeft parking.brussels een aanbesteding gelanceerd voor de levering, de installatie en het onderhoud van de beveiligde en niet-beveiligde fietsparkeervoorzieningen. Een aankoopcentrale werd aangeboden aan de Brusselse gemeenten Vorst, Elsene, Sint-Gillis en Ukkel zijn al lid. Zes collectieve boxen werden geïnstalleerd in Sint-Gillis, Molenbeek en Jette. Zeven beveiligde stallingen Fietsparkings die fietsers aanmoedigt om over te stappen op het openbaar vervoer in de directe omgeving. Naar de woordenlijst CLOSE Bike and Ride werden geïnstalleerd op de parkings Coovi, Kraainem, Stalle, Herrmann-Debroux (2), Erasmus en Roodebeek. En het fietsboxaanbod op de openbare weg werd overgenomen en verder ontwikkeld. Tot slot werden de overeenkomsten tussen parking.brussels, de vzw CyCLO en de 6 CyCLO-partnergemeenten geconcretiseerd in een opdrachtuitbesteding voor het beheer van het bestaande beveiligde parkeervoorzieningen.