Samen vooruitblikken

Overleg met het kabinet van de minister

Als operationele arm van het parkeerbeleid heeft het Agentschap veel contact met het kabinet van de Minister van Mobiliteit. In 2016 vond er twee keer per maand een coördinatievergadering plaats tussen het kabinet, het Agentschap en Brussel Mobiliteit.

Samenwerking met de gemeenten

Het Agentschap neemt deel aan:

 • De maandelijkse vergaderingen in het kader van de werkgroep Parkeren (WG Parkeren)
 • De tweemaandelijkse vergaderingen in het kader van de werkgroep Sectoren (WG Sectoren)
 • De vergaderingen met de gemeenten die het Agentschap hebben gevraagd om hun GPAP op te maken
 • De vergaderingen die de gemeenten Ukkel en Schaarbeek organiseren voor het opmaken van de GPAP, in het kader van de begeleidingscomités
 • De paritaire opvolgingscomités opgericht door de gemeenten die beslist hebben het parkeerbeheer op hun grondgebied toe te vertrouwen aan het Agentschap
 • De communicatievergaderingen met de gemeenten die de parkeercontrole overdragen aan het Agentschap. Het gaat om gemeenschappelijke communiqués, gecoördineerd websitebeheer en nauw overleg over communicatiecampagnes

Om de dienstverlening aan de gemeenten verder uit te bouwen, stelde het Agentschap eind 2016 een nieuwe betrekking open binnen de dienst Communicatie met een functieprofiel dat vooral gericht is op de relaties met de gemeenten.

De sectorisering

Het Agentschap heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de sectorisering (K.B. 27 oktober 2016). Gemeenten kunnen kiezen tussen 2 scenario’s:

 • Het meest vooruitstrevende scenario van de sectorisering wil een antwoord bieden op de parkeerproblemen aan de gemeentegrenzen, waarvan vaak de buurtbewoners de dupe zijn. Als twee aangrenzende gemeenten kiezen voor het concept van de sectorisering kan elke buurtbewoner, die over een geldige parkeerkaart beschikt, voortaan parkeren in een sector van 150 hectare rondom zijn woning. Die Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector kan over de gemeentegrenzen heen gaan. De toekenning van de parkeerkaart gebeurt op basis van je woonplaats in Brussel, maatschappelijke zetel of bedrijfszetel van je onderneming in Brussel
 • Kiest een gemeente voor het vaste sectorsysteem, dan verdeelt die enkel haar eigen territorium in een aantal sectoren die stoppen aan de gemeentegrens. Alle vaste sectoren bestaan uit maximum 150 hectare

In beide gevallen mogen de bewoners aan beide kanten van de straat parkeren wanneer die samen valt met de sectorgrens.

In afwachting van een definitieve sectorisering blijven de huidige sectoren, die op het niveau van elke gemeente werden afgebakend, voorlopig van kracht (wijzigingsbesluit van december 2013), wetende dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende sectoren. Zo zijn er kleine sectoren in de Vijfhoek, maar is er slechts één sector voor heel Schaarbeek

23
Samenwerkingen
2
Sectoriseringsopties
150
m2
Per sector
7
Studienota’s

Andere samenwerkingen

parking.brussels werkte in 2016 verder samen met:

 • De Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer (RCWV)
 • Easy.brussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Brussel Mobiliteit (cel Parkeren van de Directie Beleid) voor het opstellen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP)
 • De Commissie Actieve Vervoerwijzen (de fiets) met vertegenwoordigers van Brussel Mobiliteit, de MIVB en de veldwerkers zoals CyCLO, Pro Velo, GRACQ …
 • Brussel Mobiliteit, de MIVB, de gemeente Jette en het kabinet van de Minister van Mobiliteit voor het project ‘tram 9/-parking Spiegelplein’
 • Brussel Mobiliteit en de NMBS voor het richtplan ‘Zuidstation’
 • Brussel Mobiliteit, de NMBS, het Kabinet van de minister van Mobiliteit en het Kabinet van de Minister-President voor het project ‘Toegankelijkheid GEN-stations’
 • Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) voor een inhoudelijke bijdrage aan de portaalsite smartcity.brussels: ‘Hoe de verzadiging tegen gaan?

Studies en thematische analyses

De dienst Studies & Planning van het Agentschap heeft in 2016 verschillende nota's en studies gerealiseerd over:

 • Het nut van een nieuwe parking ter hoogte van de Onthaalsquare in Evere
 • De compensatie van de weggenomen parkeerplaatsen op straat, die moeten worden gecompenseerd met parkeerplaatsen buiten de openbare weg
 • De moeilijkheden van het buurtparkeren in Brussel
 • De impact van het GPBP 2 op de gemeentelijke parkeerreglementen en op de retributies die de gemeenten ontvangen, voor zover die gemeenten hun GPAP uitbesteden aan parking.brussels
 • De impact van het Gewestelijk Parkeerbeleid op de luchtkwaliteit (voor Leefmilieu Brussel)
 • De grote parkeeruitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2040

We brengen ervaringen van gemeenten en andere partners samen