Onze financiën

Het kapitaal van parking.brussels, een publiekrechtelijke vennootschap, bedraagt 561.500 euro.

De inkomsten van het Agentschap zijn afkomstig uit het beheer van de publieke parkings en uit de controle op het Parkeren op straat kan betalend of gratis zijn. In sommige zones is de duur beperkt, naargelang de signalisatie in de straat. Wagens die in gereglementeerde zones parkeren, worden gecontroleerd d... Naar de woordenlijst CLOSE gereglementeerd parkeren . De gemeenten dragen 15% van de netto-bedrijfsinkomsten uit het parkeren over aan het Agentschap.

Dit percentage werd vastgesteld in de ordonnantie van 2009 bij de oprichting van het Agentschap. In wezen gaat het om een tegemoetkoming voor de retributies die de gemeenten ontvangen op de gewestwegen die op hun grondgebied liggen, los van enige dienstverlening die het Agentschap levert.

561.500
k
Kapitaal
15
%
Uit parkeerbeheer
85
%
Voor de gemeenten