Dienstverlening aan gemeenten

Uitbesteding parkeerbeheer

In juni 2016 hadden vier gemeenten - Berchem, Molenbeek, Ganshoren en Vorst - hun parkeerbeheer toevertrouwd aan het Agentschap. In het voorjaar van 2016 begonnen ook de onderhandelingen met de gemeente Anderlecht voor de uitbesteding op 1 januari 2017.

Om in te zetten op de lokale dienstverlening, richtte het Agentschap plaatselijke antennes in voor de inwoners:

 • Antenne Noord-West in het Crystal Palace opende in januari 2016 voor de inwoners van Molenbeek, Berchem en Ganshoren
 • Antenne Vorst die bestaat uit een klantendienst aan het Albertplein en een lokaal voor de stewards in de Clementinastraat werd ingericht in december 2016
 • Antenne Anderlecht in de Formanoirstraat aan het Sint-Guidoplein opende in december 2016

Bovendien hebben vier andere gemeenten een overeenkomst gesloten met parking.brussels om hun parkeerbeheer over te dragen: Schaarbeek, Evere en Elsene hebben de opdrachten inzake de parkeercontrole overgedragen. Koekelberg heeft de opdrachten van controle en inning overgedragen, maar in 2016 bleven deze vier gemeenten wel de door de private concessiehouders geïnde retributies rechtstreeks ontvangen tot wanneer de contracten afliepen.

Ondersteuning voor parkeeractieplannen

De opgelegde Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP) vertalen de grote richtlijnen van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan in concrete parkeerregels.

Het Agentschap speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de GPAP. Het stelt de nodige gegevens ter beschikking, formuleert adviezen over de GPAP die worden voorgelegd in de fase van het openbaar onderzoek en werkt eventueel zelf het GPAP uit voor de gemeenten die deze opdracht aan het Agentschap toevertrouwen. parking.brussels kan zich bovendien in de plaats stellen van gemeenten met een GPAP dat niet conform of niet voltooid is, maar enkel als de regering dit beslist.

Ten slotte verzamelt parking.brussels de 19 definitieve GPAP en overhandigt ze deze aan de Brusselse regering.

In 2016 hield het Agentschap zich erg actief bezig met de Gemeentelijke Parkeeractieplannen, zoals:

 • De realisatie van een studie over de rotaties op het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek
 • De opmaak van het GPAP-ontwerp van Evere
 • De update van het GPAP-ontwerp van Ganshoren
 • De update van de fietsdiagnose in het GPAP-ontwerp van Vorst
 • De formulering van een officieel advies over het GPAP van Ukkel
 • De bijdragen aan het werk van het begeleidingscomité over het GPAP-ontwerp van Ukkel
 • De opmaak van overzichtstabellen voor de vorderingsstaten van de GPAP van elke Brusselse gemeente
 • De impactanalyse van de wijzigingsbesluiten (GPBP 2) op de inhoud van de GPAP die werden toevertrouwd aan het Agentschap
8
Akkoorden
8
Grote GPAP-inputs
100
%
Gratis Be-Mobile
209
k
Vrijstellingskaarten

Gratis software voor gemeenten

In 2016 bood het Gewestelijk Agentschap gratis de software Mobile For (nu Be-Mobile) aan. Daarmee kunnen de Brusselse gemeenten vrijblijvend dezelfde software gebruiken als parking.brussels om hun vrijstellingskaarten aan te maken. Be-Mobile werkt bovendien aan de creatie van een gewestelijk e-parkeerloket in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG).

BE-MOBILE

In 2016 maakten niet alleen alle vier de gemeenten die hun parkeerbeheer toevertrouwen aan het Agentschap gebruik van de software Be-Mobile, maar daarnaast ook de gemeenten. Oudergem, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde en Stad Brussel. De software wordt gebruikt voor het beheer van de aanvragen, de betalingen, de informatiebrieven en de verwerking van de gegevens van het rijksregister en de DIV.

In 2016 heeft het Agentschap meer dan 80.000 vrijstellingskaarten beheerd met de software Be-Mobile, op een totaal van 209.000 kaarten die in omloop zijn in de 19 gemeenten.

SIGMAX

De software Sigmax wordt gebruikt voor de parkeercontrole op straat en voor het doorsturen van retributies via de controletoestellen PDA naar de klantendienst. Deze software is compatibel met Be-Mobile. Gemeenten die Sigmax gebruiken in 2016 via de aankoopcentrale van het Agentschap: Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Vorst, Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Stad Brussel en Sint-Gillis.

Voor de gemeenten die de software van Be-Mobile en Sigmax gebruiken, coördineert parking.brussels een driemaandelijks platform. Daar worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe parkeertechnologieën gepresenteerd. Het initiatief van deze Users’ club sluit perfect aan bij de klantgerichte benadering ten aanzien van de gemeenten waarnaar het Agentschap streeft.

Versterking relatiebeheer

In 2016 werd voortgebouwd aan het project van de klantendienst die de cel ‘partners’ oprichtte. Deze cel wil een specifiek communicatiekanaal voor de Brusselse gemeenten creëren. Eind 2016 besloot de raad van bestuur van parking.brussels om dit project te versterken door er een voltijdse medewerker op in te zetten. Deze nieuwe functie maakt deel uit van de dienst Communicatie van het Agentschap.

Een betere rotatie van geparkeerde wagens zorgt voor vlotter verkeer