Brusselse parkeertrends

Autogebruik blijft hoog

Het aantal wagens in het verkeer mag dan wel jaar na jaar dalen, de autodruk blijft hoog: 486.000 personenwagens in 2016 tegenover 514.000 in 2015. Ondanks een lichte daling van het autogebruik in Brussel tellen we nog steeds 1 auto per 2 inwoners, 41 wagens per 100 inwoners om precies te zijn. De helft van de verplaatsingen gebeurt nog altijd met de auto. En toch is het gebruik van de auto verre van optimaal: voor 97,9% van de tijd staat de wagen geparkeerd. Als belangrijke werkgelegenheidspool trekt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook pendelaars aan van wie er dagelijks 140.000 (38%) met de auto komen werken.

Parkeeraanbod

Op straat

Het totale aanbod parkeerplaatsen voor auto's op de rijweg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 265.000 plaatsen, ofwel 1 plaats per 5 inwoners. Dicht bevolkte gemeenten zoals Sint-Joost-ten-Node kunnen slechts 1 parkeerplaats voor 10 inwoners bieden. Met de autodruk die we nu kennen, kan niet elke inwoner nog langer voor zijn eigen woning parkeren. Meer parkeerplaatsen lossen dat probleem op termijn niet op. Daarom voert de Brusselse regering een beleid met gereglementeerde parkeerzones en betalende parkeerplaatsen in de handelswijken om de rotatie van de voertuigen te stimuleren.

Buiten de openbare weg

Het aantal parkeerplaatsen buiten de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt volgens parking.brussels in 2016 op 500.000 plaatsen geraamd, waaronder 25.000 in openbare parkings, 1.500 Park & Ride-plaatsen, 250.000 privégarages en 223.000 andere garages die zijn voorbehouden voor o.m. kantoren, handelszaken, scholen en industrie.

Fietsparkeren

Uit de tellingen van het Brussels Gewest zien we een voortdurende stijging van het fietsgebruik. Het aantal fietsers is met meer dan de helft gestegen in zeven jaar tijd: van 9.500 in 2008 naar 21.600 in 2015 en 22.500 in 2016. Het fietsgebruik nam vorig jaar dus opnieuw toe met 4%. Maar de parkeerinfrastructuur in Brussel evolueerde niet mee, wat leidt tot een verzadiging van sommige fietsenstallingen. De Brusselse regering wil het fietsgebruik dankzij voorzieningen en beveiliging van de parkings stimuleren. Eén van de specifieke opdrachten van parking.brussels is dan ook een aanbod op maat ontwikkelen ten dienste van de gemeenten en de burgers.

Autogebruik blijft hoog
265
k
Op straat
500
k
Buiten de openbare weg
4
%
Fietsgebruik
1
Observatorium

Parkeerobservatorium

Het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerobservatorium bestaat uit een cartografische internettool voor de gemeentes die zal toelaten om alle parkeergegevens op gewestelijk niveau te visualiseren, uit te wisselen, te downloaden en te actualiseren. Het Agentschap heeft deze databank nodig om haar specifieke opdrachten uit te voeren, de gemeenten te ondersteunen, de burgers te informeren over het parkeren in Brussel en antwoorden te bieden op vragen van professionele geïnteresseerden.

In 2016 werd voornamelijk gewerkt aan de opstelling van de werkingsprocedures van het toekomstige parkeerobservatorium en aan de installatie van de informatica-architectuur GIS (Geographic Information System), die de nieuwe tool moet ondersteunen. Dit observatorium werd eind 2016 geleidelijk aan in gebruik genomen.

Gegevens werden verzameld, verwerkt en verbeterd. Een proefversie van de cartografische viewer werd ontwikkeld en beschikbare gegevens werden verspreid via de portaalsites MobiGIS en Brussels Open Datastore, dat vrij toegankelijke en bruikbare gegevens bundelt van Brusselse overheidsdiensten. Zo wil parking.brussels bijdragen tot de smartcity-strategie van het Gewest.

Parkeren in Brussel is meer dan ooit een uitdaging