De statistieken van 2016

Statistieken - gewestelijke parkeerkaarten

Het Parkeeragentschap levert de gewestelijke vrijstellingskaarten af en staat in voor het beheer ervan. De kaarten zijn geldig in het hele gewest, over de grenzen van de verschillende gemeenten heen. Het is een belangrijk project van het Agentschap waarmee het zijn rol als bevoorrechte partner van de gemeenten kan waarmaken bij de uitwerking van het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) . De wijzigingsbesluiten van oktober 2016 zullen een niet te verwaarlozen impact hebben op het aantal en de verspreiding van zowel de gewestelijke als de gemeentelijke kaarten vanaf 2017.

Het aanbod van parking.brussels bestaat uit de volgende kaarten:

  • Parkeerkaart voor dringende medische hulpverlening, voor verpleegkundigen met een RIZIV-nummer en die thuisbezoeken afleggen
  • Parkeerkaart voor niet-dringende medische zorgen, bestemd voor sommige paramedische beroepen erkend door de Cocof, de GGC en de VGC
  • Interventiekaart. Vooral bestemd voor concessiehouders en beroepen die dringende interventies moeten uitvoeren, zoals een dak herstellen of een loodgietersprobleem
  • Parkeerkaart voor autodelen. Het Agentschap werkt samen met erkende autodeelbedrijven. In 2016: Cambio, Zen Car en Ubeeqo
  • Kaart voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven. Bestemd voor leerkrachten en kinderverzorgsters die werken in verschillende gemeenten (tot eind 2016, nadien een gemeentelijke kaart)

Sint-Agatha-Berchem

Totaal aantal actieve kaarten: 1.769

Aantal controles : 239.545

Aantal retributies: 14.635

Sint-Jans-Molenbeek

Totaal aantal actieve kaarten: 16.274

Aantal controles : 1.065.077

Aantal retributies: 112.459

Ganshoren

Totaal aantal actieve kaarten: 3.394

Aantal controles : 68.578

Aantal retributies: 7.434

Vorst

Totaal aantal actieve kaarten: 23.353

Aantal controles : 638.881

Aantal retributies: 45.353