Parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, incl. Park & Rides

Opdracht 7

De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van de Park & Rides

Wat de Park & Rides (P+R) betreft, werden de administratieve procedures (aanpassing van het ontwerp, indiening van vergunningsaanvragen enz.) opgestart met het oog op de start van de werken aan P+R Stalle, gepland voor de zomer van 2021, en werden ook zonnepanelen gelegd op het dak van P+R Coovi.

Als antwoord op de Covid-19-crisis werd ook een promotiecampagne voor de P+R's gelanceerd, waarbij gratis toegang werd aangeboden voor abonnees en verminderde tarieven voor occasionele gebruikers. Ook de aan de P+R's gekoppelde Bike & Rides werden in de kijker gezet: er werd aan pendelaars voorgesteld om hun gemotoriseerde voertuig aan de P+R's te laten staan en de fiets te nemen.

In twee belangrijke dossiers in verband met deze activiteit werd bovendien een doorbraak geboekt:

  • De concessieopdracht voor parking Wet werd gegund. Naast de vernieuwing van de parking en de aanpassing ervan aan de normen (met name wat betreft de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en liften), zal het aantal parkeerplaatsen worden teruggeschroefd, zodat er ruimte vrij komt voor een fietsenstalling met 800 plaatsen, een logistieke cargoruimte en een recreatiezone.
  • Voor parking Simonis werd het beheerproject vastgeklikt met het oog op de lancering en de gunning van de concessieopdracht, gepland voor 2021.