Een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings

Opdracht 10

Een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen

Op 1 januari 2021 nam parking.brussels de volledige activiteit van Cycloparking over, die vijf jaar lang werd ontwikkeld met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in samenwerking met de vzw Cyclo. Alweer een mijlpaal om trots op te zijn.

Het hele jaar 2020 moest die overdracht tussen Cyclo en parking.brussels tot in de details worden voorbereid, zodat de omschakeling optimaal zou verlopen. Er moesten nieuwe procedures worden vastgesteld, de hele Off Street afdeling (die het parkeren buiten de openbare weg beheert) moest worden gereorganiseerd, er moest worden voldaan aan de juridische en administratieve verplichtingen die eigen zijn aan dit soort overdrachten, de nodige IT-projecten moesten worden afgerond (waaronder de overdracht van de website), het personeel van de klantendienst moest voor deze nieuwe dienst worden opgeleid enz. om ervoor te zorgen dat de dienst vanaf 1 januari 2021 naadloos zou blijven doorlopen.

Er werd ook een nieuwe opdrachtencentrale gegund voor fietsuitrusting voor voorzieningen op de openbare weg (fietsboxen, Bike & Ride-fietskluizen enz.) en voor de inrichting van fietsenstallingen buiten de openbare weg (lokalen enz.). Die nieuwe opdrachtencentrale is nu ook beschikbaar voor de Brusselse besturen en gemeenten.

Er werden op dat vlak heel wat initiatieven ondernomen, zodat we eind 2020 meer dan 4.000 beveiligde fietsparkeerplaatsen op de teller hadden staan. Het doel is om tegen 2022 de kaap van 6.000 plaatsen te overschrijden.

parking.brussels is daarvoor onder meer een samenwerking aangegaan met parkingbeheerder BePark om fietsenstallingen in hun eigen ruimtes te ontwikkelen, heeft deelgenomen aan het Europese Cairgo Bike-project en heeft naast de gemeenteboxen 167 beveiligde fietsparkeerplaatsen gecreëerd, heeft in januari 2020 twee depots geplaatst aan stations Roodebeek en Stokkel, goed voor 20 nieuwe plaatsen, heeft 2 gemeentelokalen opengesteld in Oudergem en Etterbeek, goed voor 50 nieuwe plaatsen, heeft de exploitatie overgenomen van een privélokaal in Sint-Gillis (12 plaatsen) en heeft 14 nieuwe boxen geïnstalleerd (70 plaatsen).