Een databank oprichten en updaten

Opdracht 1

Een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen

Een belangrijke activiteit van het Parkeeragentschap wordt uitgeoefend door zijn departement Studies & Planning. Dat departement beheert onder meer het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium en stelt zijn gegevens ter beschikking van de betrokken actoren via Open Data op de website van parking.brussels. In 2020 voerde dit departement een indrukwekkend aantal opdrachten uit.

'Geodata' en cartografie

Op het vlak van ‘geodata’ en cartografie heeft het departement het parkeeraanbod en de private opritten op alle openbare wegen en in de openbare ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart gebracht, evenals het aanbod van en de vraag naar fietsenstallingen op de openbare weg in het Gewest. Daarnaast maakte het departement ook een statistische en cartografische balans op van het parkeren op de openbare weg in Schaarbeek en stelde het op vraag van externe partners (Brussel Mobiliteit, gemeenten, perspective.brussels en andere) ruwe parkeergegevens samen.

Uiteraard werd dit departement ook ingeschakeld door de andere diensten van het Parkeeragentschap, onder meer:

 • in het kader van het project voor een gedeelde parking op het Comenius-domein met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), waarvoor het departement een analyse maakte van het potentiële cliënteel rond dit project, de strategie voor de plaatsing van de parkeergeleidingsborden in kaart bracht, de toegankelijkheidsperimeters van de Park & Rides (P+R) identificeerde en de vraag naar beveiligde fietsenstallingen inventariseerde;
 • voor de antennes van parking.brussels in Elsene en Anderlecht, waarvoor het departement een stratenatlas per sector en een A0-kaart opstelde;
 • enz.

Analyse van operationele gegevens

Wat het beheer en de analyse van operationele gegevens betreft (Data Management & Analysis) nam het departement eveneens een groot aantal taken op zich, waaronder:

 • de ontwikkeling en het onderhoud van de Data Flow van parking.brussels;
 • de voorbereidingen voor de opzet van een specifiek voor het Agentschap bestemd Datawarehouse (Big Data-platform voor de optimalisering van analytische middelen), in samenwerking met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG);
 • de organisatie van een meetcampagne in verband met de vraag naar parkeerplaatsen op de openbare weg met een scanvoertuig in Schaarbeek en terugkoppeling van de voornaamste indicatoren;
 • de opstelling van statistische en historische balansen met betrekking tot de vrijstellingskaarten voor verscheidene gemeenten in beheer;
 • de simulaties en verkennende analyses in verband met de implementatie van polygonen in het beheersysteem gekoppeld aan de controle met scanvoertuigen;
 • enz.

IT-ondersteuning

Op het gebied van IT-ondersteuning (voor de monitoring van operationele gegevens) heeft het departement de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • de follow-up van het protocol voor de overdracht van gegevens voor de vrijstellingskaarten die via de Extenso-tool worden beheerd;
 • het voorontwerp voor interne rapportagetools;
 • de ontwikkeling van een tool voor de controle van de technische staat van parkeermeters voor de antenne in Elsene;
 • de automatisering van procedures voor het analyseren en verwerken van SAP-gegevens;
 • de ontwikkeling van een tool om ten onrechte uitgegeven retributies op te sporen (ParkCheck) en ondersteuning voor het gebruik ervan door de klantendienst;
 • enz.