Meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten

Opdracht 2

Meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid

 

In 2020 konden de experts van parking.brussels, op initiatief van andere openbare mobiliteitsactoren, specifieke vragen behandelen, zoals de volgende studies en analyses rond een bepaald thema:

 • Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: internationale 'benchmark', goede praktijken en actiegebieden;
 • Opportuniteitsstudie evenals technisch-financiële haalbaarheidsstudie met betrekking tot de bouw van een parking buiten de openbare weg in de wijk Bockstael (Stad Brussel) - Fase 1 - Diagnose, noodzakelijkheids- en plaatsbepalingsstudie;
 • Parkeerstudie: heraanleg van de Morisstraat en Antoine Bréartstraat in Sint-Gillis (MIVB-tramlijn);
 • Parkeerstudie: heraanleg van de Prinses Elisabethlaan in Schaarbeek (MIVB-tramlijn);
 • Inventaris van de parkeervoorzieningen: site Lojega - Esseghem in Jette;
 • Inventaris van de parkeervoorzieningen: 4 sites van Foyer du Sud in Vorst en Sint-Gillis;
 • Inventaris van de parkeervoorzieningen: 3 sites van Community Land Trust in Vorst en Sint-Jans-Molenbeek;
 • Kadernota - tenlasteneming van de parkeerstudies door het departement Studies & Planning van het Parkeeragentschap;
 • Oriënteringsnota - Katernen van het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Parkeeropmetingen op de Hertogin van Brabantplaats in Sint-Jans-Molenbeek;
 • Overzicht van de bezetting van de belangrijkste openbare parkings in Brussel op verschillende tijdstippen van de dag;
 • Synoniem: autodelen. Dit systeem waarbij een wagen wordt gedeeld door verschillende gebruikers bestaat in twee hoofdvormen. Een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun p... Naar de woordenlijst CLOSE Carsharing : Opstelling en verspreiding van het evaluatierapport over de gewestelijke spreiding van autodelen in 2019.

 

Bovendien nam parking.brussels het hele jaar door deel aan allerlei deskundigencomités of werkgroepen met betrekking tot parkeren of mobiliteit, met als uitschieter de werkgroep voor de herziening van de parkeerordonnantie van 2009. Het departement Studies & Planning stelde ook een analytisch overzicht op van de reglementaire voorschriften in verband met de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP's).