2020: het meest intense jaar in de geschiedenis van parking.brussels

Net als voor vele andere sectoren was 2020 ook voor het Brussels Gewestelijk Parkeeragentschap parking.brussels een op zijn zachtst gezegd ongewoon jaar. We konden het voorbije jaar niet om de Covid-19-pandemie heen die onze prognoses op de schop nam, ons mobiliteitsgedrag veranderde en zelfs de parkeercontrole twee hele maanden lang, van 18 maart tot 18 mei, stillegde. Ondanks die buitengewone omstandigheden heeft het Agentschap, zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, er misschien wel zijn drukste jaar ooit op zitten sinds zijn oprichting in 2014.

In de loop van dat jaar kozen twee nieuwe gemeenten, Schaarbeek en Koekelberg, er immers voor om de parkeercontrole op hun grondgebied eveneens aan parking.brussels toe te vertrouwen, waardoor parking.brussels kan voldoen aan zijn beheerscontract. Daarin had de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vooropgesteld dat 10 van de 19 Brusselse gemeenten tegen 2021 hun parkeercontrole aan het Agentschap zouden overdragen. Door de toetreding van die twee extra gemeenten en de ontwikkeling van de parkeercontrole door scanvoertuigen, maar ook dankzij een strengere opvolging van de inning van de retributies, door meer bepaald deurwaarders in te schakelen, klom de omzet van het Agentschap van  € 28.624.757,41 in 2019 naar € 42.751.758,50 in 2020, goed voor een stijging van 49,4%.

 

De forse groei als gevolg van de aansluiting van deze twee gemeenten bij parking.brussels, dat nu 56% van de gereglementeerde parkeerplaatsen op de openbare weg in het Brussels Gewest beheert, alsook de intensere parkeercontrole met behulp van scanvoertuigen die sinds 2019 in de gemeente Elsene worden ingezet, hebben parking.brussels ertoe aangezet om zijn klantendienst grondig te reorganiseren door heel veel nieuwe medewerkers aan te werven, zijn tools nog professioneler te maken en zijn lokale antennes anders te organiseren.

 

Eind 2020 telde de klantendienst van parking.brussels een zeventigtal medewerkers die zijn opgeleid in het rationele gebruik van een nieuwe, krachtige telefooncentrale, in afwachting van de ontwikkeling van een CRM-tool (Customer Relationship Management) die in de eerste helft van 2021 binnen het Agentschap wordt uitgerold om nog beter aan de verwachtingen van klanten te voldoen.

Tegelijkertijd werd in Anderlecht, in de Frankrijkstraat, een nieuwe antenne geopend, waar zowel het publiek - de inwoners van de gemeenten Anderlecht en Vorst - als de medewerkers van het Agentschap comfortabel en in een aangename sfeer worden onthaald, terwijl de antenne van Elsene verhuisde naar de Kroonlaan in een omgeving die eveneens gastvrijer oogt dan de oorspronkelijke lokalen van het Agentschap in de Lesbroussartstraat.

Tot slot kostten de voorbereidingen voor de volledige overname van de activiteiten van Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking op 1 januari 2021, dat tot dan toe werd beheerd in samenwerking met de vzw Cyclo en met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het hele jaar door flink wat energie om deze dienst nog efficiënter te maken en zo tegemoet te komen aan de explosief groeiende vraag naar beveiligde fietsenstallingen op het volledige Brusselse grondgebied.