Kan ik mijn kaart aanvragen in een andere antenne dan die van mijn gemeente?

Ja, je kan je wenden tot een antenne naar keuze om een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart te krijgen. De ' Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart ' of de 'professionele kaart' die je ontvangt, is daarentegen enkel geldig in de gemeente waar je bent gedomicilieerd en in de aangrenzende gemeenten die onder een wederkerigheidsovereenkomst vallen.