Hoe gebruik ik mijn blauwe parkeerschijf?

De gebruiksregels van de blauwe schijf worden beschreven in het artikel 27.1.2 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. Dit artikel bepaalt het volgende:

  • De parkeerschijf moet goed zichtbaar achter de voorruit van het voertuig liggen.
  • De bestuurder moet de pijl van de parkeerschijf zetten op de streep die volgt op het tijdstip van aankomst. Bijvoorbeeld, als u om 11u05 aankomt, zet u de pijl op 11u30. Ook als u om 11u aankomt, zet u de pijl op 11u30.
  • U kan maximaal twee uren parkeren, tenzij anders aangegeven op de signalisatie ter plaatse of in het lokaal parkeerreglement.
  • Het beginuur van de schijf verzetten tijdens uw parkeerbeurt is niet toegelaten.
  • Enkel de gestandaardiseerde Europese blauwe parkeerschijf is geldig. De schijf wordt verkocht in supermarkten, winkels voor autoaccessoires, bepaalde boekhandels ...