Parksharing

Win-win voor ondernemingen en particulieren

Laatst gewijzigd: 
17 mei 2021

Het delen van privéparkeerplaatsen met externe gebruikers. Het gaat zowel om tijdelijke ongebruikte parkeerplaatsen van winkels als van kantoren of zelfs van particulieren, al dan niet tijdens of bui... Naar de woordenlijst CLOSE Parksharing is de oplossing om uw onderbenutte parking te optimaliseren door het delen (of mutualiseren) van een private parking met externe gebruikers.

parking.brussels heeft een belangrijke expertise in het beheren van parkings in Brussel. Onze vakkennis geldt voor alle soorten parkings, zowel privé als voor kantoren, winkels of openbare parkings.

Haal rendement uit uw parking. We lichten uw parking volledig door en bezorgen u kosteloos en geheel vrijblijvend een voorstel voor een optimale exploitatie.

Een echte win-win!

Als eigenaar, beheerder van een parking of vastgoedontwikkelaar beschikt u voortaan over een eenvoudige en doeltreffende oplossing om uw parking te optimaliseren en rendabeler te maken. Deel de parkeerplaatsen van uw parking met een abonneepubliek tijdens welbepaalde openingsuren.

  1. Door uw parking te delen, draagt u bij aan een innoverend maatschappelijk en mobiliteitsproject. U zorgt voor meer beveiligde parkeerplaatsen tegen democratische prijzen.
  2. Uw vermogen brengt meer geld op en u optimaliseert het gebruik van uw parking.
  3. Door uw parking te delen, vermijdt u de milieubelasting die van toepassing is wanneer het aantal parkeerplaatsen het door het “BWLKE” toegestane aantal overschrijdt.
Bij de verlenging van de milieuvergunning voor een kantoorgebouw verplicht het BWLKE een beperking van het aantal parkeerplaatsen. Die maximumdrempel wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte van de kantoorruimte in m² en de toegankelijkheidszone. Wordt de drempel overschreden, dan zijn er drie mogelijke opties: • U betaalt een milieuheffing per overschreden plaats • U schaft de overschreden plaatsen af (of geeft ze een andere bestemming) • U deelt deze plaatsen en maakt ze toegankelijk voor het publiek en/of buurtbewoners.

Gratis analyse op maat

Op aanvraag wordt elk dossier voor gedeeld gebruik met specifieke aandacht door ons behandeld. Wanneer de gratis analyse klaar is, zijn er twee mogelijke opties:

  1. Uw parking sluit aan bij het gewestelijk parkeerbeleid. In dat geval wordt een grondige haalbaarheidsstudie gelanceerd waarbij de technische, contractuele en administratieve oplossingen voor een effectieve samenwerking worden getoetst.
  2. Is dit niet het geval, dan begeleidt parking.brussels u graag bij het optimaliseren van uw parking en wordt u doorverwezen naar de juiste privéoperatoren.

Het deelsysteem houdt rekening met uw eigen noden en moeilijkheden, maar ook met de vastgestelde parkeerbehoeften in uw zone. Alles kan!
Aangepaste formules bieden bijvoorbeeld:

  • Gedeelde parkeerplaatsen enkele avonden in de week en in het weekend.
  • Gedeelde parkeerplaatsen de klok rond (24u/24).
  • Een deelsysteem uitsluitend tijdens de kantooruren.
  • Gebruik voor iedereen toegankelijk.
  • Gebruik enkel voor pendelaars of buurtbewoners.

Het parkeeragentschap neemt indien nodig de inrichting en de beveiliging van de parkings op zich. Ze kan zelfs voor de uitbating zorgen!

Voor het beheer van de parkings werken we samen met de gespecialiseerde firma BePark in het kader van een overheidsopdracht.

 

Deel ook je parking

Neem dan contact met ons op. Wij voeren een haalbaarheidsstudie uit om te komen tot een succesvolle samenwerking!

M. Vincent Campeol
T. 02 563 39 49
E. parksharing@parking.brussels