Hoe kan ik mijn vrijstellingskaart aanvragen?

  • Gelieve de pagina van de gemeente waarvoor je een kaart wil bekomen, te raadplegen. Daar vind je de procedure om een kaart aan te vragen.
  • Als je een Algemene term voor vrijstellingskaarten voor professionele interventies, voor ondernemers en zelfstandigen, voor onderwijspersoneel, politie en andere beroepen. Naar de woordenlijst CLOSE kaart voor professionelen in interventie, verleners van dringende medische zorgen, verleners van medische zorgen aan huis wil, raadpleeg je de pagina over de gewestelijke vrijstellingskaarten.
  • Als je een Europese parkeerkaart voor personen met beperkte mobiliteit wil, moet je het formulierinvullen dat je op de website van de federale regering vindt.