Hebt u een ingebrekestelling voorafgaand aan een dwangbevel ontvangen?

Wat is een dwangbevel?

Naast de juridische procedure bestaat er nu een nieuwe procedure voor de invordering van parkeerretributies.

De procedure verloopt sneller en veel goedkoper voor de gebruiker dan een juridische procedure.

De snellere procedure is gelijkaardig aan deze die al wordt toegepast door de gemeenten. Het stelt het Agentschap in staat om een ‘uitvoerbare titel’ te bekomen met dezelfde juridische waarde als een vonnis. Deze uitvoerbare titel kan door de gerechtsdeurwaarders worden afgedwongen.

De ingebrekestelling voorafgaand aan het dwangbevel volgt wanneer de parkeerretributie die u ontving niet of slechts gedeeltelijk wordt betaald, alsook de bijhorende kosten van een tweede herinnering.

Op deze pagina vindt u een schema dat toont hoe de invorderingprocedure door middel van dwangbevel werkt.

 

Om uw Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie te betalen, kan u de QR-code gebruiken of betalen per bankoverschrijving met enkel de gestructureerde mededeling die u op de ingebrekestelling terugvindt.

Na een periode van 30 dagen vanaf de datum van de voorafgaande ingebrekestelling, zal het Parkeeragentschap een ‘dwangbevel’ opstellen dat aan u zal worden betekend door een gerechtsdeurwaarder.

Als u uw retributie wilt betwisten, kan dat enkel via het formulier op de website.

Bij een gegronde betwisting wordt de invorderingprocedure geannuleerd en worden de door u betaalde bedragen terugbetaald.

Als uw betwisting ongegrond blijkt, wordt de invordering voortgezet via de gerechtelijke weg, wat hogere kosten met zich meebrengt.