Een groeiende klantgerichtheid

De aan parking.brussels toevertrouwde opdracht tot beheer van en controle op de uitvoering van het parkeerbeleid op de openbare weg, wordt in het bijzonder geconcretiseerd in de relaties tussen het Agentschap en het publiek. De contacten tussen de bevolking en de gemeenten op het vlak van parkeerbeleid verlopen voornamelijk via de klantendienst van parking.brussels. Deze dienst is het gezicht van het Parkeeragentschap, zowel wat betreft het beheer van de vrijstellingskaarten als wat betreft de opvolging van de uitgeschreven retributies of de bezwaarschrift ervan. De uitzonderlijke groei van parking.brussels, dat bijzonder onder druk kwam te staan door de invoering van de parkeercontrole via scanauto's vanaf april 2019, heeft in de voorbije jaren geleid tot de noodzaak om de klantendienst van het Agentschap te versterken en diepgaand te reorganiseren. Deze actie werd in 2021 voortgezet, met een zeer bevredigend resultaat. Vragen worden binnen maximaal drie werkdagen behandeld en de wachttijd aan de telefoon is verkort, zodat de meeste klanten van het Agentschap kunnen worden geholpen.

 

 

Aldus behandelde de klantendienst in 2021

  • 16.540 vragen per maand
  • 1.100 oproepen per dag

 

Dit resultaat is des te beter omdat door het toegenomen gebruik van scanauto's voor parkeercontrole - de vloot van scanauto's die door parking.brussels wordt gebruikt, is in 2021 opgelopen tot acht en van de tien gemeenten die met het agentschap samenwerken, wordt alleen Vorst nog niet door dit type controle bestreken - het aantal controles indrukwekkend is gestegen, van 17.353.097 in 2020 tot 30.208.937 in 2021, d.w.z. bijna 43 % meer controles.

 

Deze controles hebben in de loop van het jaar geleid tot

  • 1.804.854 retributies
  • wat gelijk is aan € 31.817.244 vastgestelde rechten

 

Om deze groei te ondersteunen, is parking.brussels intensief blijven aanwerven: het aantal werknemers zal eind 2021 326 bedragen.