Een geavanceerde studie- en planningsdienst

De eerste drie opdrachten van het Agentschap worden uitgevoerd door een departement Studie en planning binnen het Agentschap, dat in het jaar 2021 zeer druk bevraagd is geweest. Deze opdrachten omvatten onder meer de oprichting en bijwerking van een databank met informatie die nuttig is voor de opstelling van het GBPB en de GPAP's (gemeentelijke parkeeractieplannen), naast meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid en het opstellen van gemeentelijke parkeeractieplannen op verzoek van de gemeenten. Dat departement beheert onder meer het Observatorium van parking.brussels waar alle statistische gegevens over parkeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld, bijgewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Naar de woordenlijst CLOSE Parkeerobservatorium en stelt zijn gegevens ter beschikking van de betrokken actoren via Open Data op de website van parking.brussels. Dit departement voerde dus een indrukwekkend aantal opdrachten uit.

 

  • Wat thematische studies en analyses betreft, heeft dit departement bijvoorbeeld het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) geëvalueerd vanuit het oogpunt van de toepassing van het luik Zones & Afwijkingen door de 19 Brusselse gemeenten, een jaarlijks evaluatieverslag opgesteld van de gewestelijke dekking van de vraag naar en het aanbod van deelauto's ( Synoniem: autodelen. Dit systeem waarbij een wagen wordt gedeeld door verschillende gebruikers bestaat in twee hoofdvormen. Een organisatie beheert een vloot deelauto's, ofwel verhuren eigenaars hun p... Naar de woordenlijst CLOSE carsharing ) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verschillende compensatiestudies uitgevoerd in het kader van de herinrichting van verschillende zones (Léon Théodorstraat in Jette, de sectie "Ring - Mettewie" van de Ninoofsesteenweg in Anderlecht en Molenbeek, de Wielemans-Ceuppenslaan in Vorst, de uitbreiding van de tram in Neder-Over-Heembeek voor de Stad Brussel, de heraanleg van de Reyerslaan in Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe, de heraanleg van de sectie "Waver - Herrmann-Debroux" van de Vorstlaan in Oudergem, de heraanleg van de sectie "Vorstrondpunt - Herrmann-Debroux" van de Vorstlaan in Oudergem, de haalbaarheid van een openbare parking in de wijk Bockstael voor de Stad Brussel, bezettingsgraad en soorten gebruik van de parkings in Koekelberg overdag en 's avonds, bezettingsgraad van de parkings op de sectie "Secrétin - Graafschap Jette" van de Heilig-Hartlaan in Jette, de opvolging van de studie Parkeerstrategie - bakfietsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.).

 

  • Wat het beheer van de geografische gegevens en de cartografie betreft, heeft deze dienst ook gezorgd voor de bijwerking van de gegevens met betrekking tot het parkeeraanbod op de openbare weg, de gegevens over het aanbod van en de vraag naar fietsenstallingen op de openbare weg, de gegevens over het parkeeraanbod buiten de openbare weg, de uitwisselingsplatformen data.parking.brussels en datastore.brussels, enz. Ook is de testfase van de monitoring van het parkeeraanbod op de openbare weg opgestart en is voor de 19 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een atlas van het parkeeraanbod opgesteld.

 

  • Op het vlak van adviesverlening heeft deze dienst ook een analyse gemaakt van het Gemeentelijk Parkeeractieplan van Elsene en van de plannen om de gereglementeerde uren uit te breiden in Brussel-Stad, Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren. Zij heeft ook een benchmarkingstudie met de naam "Parkeerbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Internationale benchmark, goede praktijken en actiepistes" voorgesteld aan alle politieke, gemeentelijke en gewestelijke actoren die betrokken zijn bij het parkeren in Brussel, enz.