De activiteiten van parking.brussels in 2021: 11 opdrachten

parking.brussels is het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd opgericht bij gewestelijke ordonnantie van 22 januari 2009. De wetgever heeft aan het Parkeeragentschap elf specifieke opdrachten toevertrouwd, die kaderen binnen het Het Gewest legt met het GPBP het kader vast voor een parkeerbeleid. Hierin worden voornamelijk de types parkeerzones en de basistarieven van de vrijstellingskaarten vastgelegd. De Gemeentelijke Parkee... Naar de woordenlijst CLOSE Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) , dat in 2013 door de Brusselse regering werd goedgekeurd en sinds 2014 wordt uitgevoerd. Die elf specifieke opdrachten zijn:

 

 1. Een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen.
 2. Meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid.
 3. De Gemeentelijke Parkeeractieplannen uitwerken op verzoek van de gemeenten.
 4. Evaluatierapporten uitwerken zoals bedoeld in art. 23 van de ordonnantie van 22 januari 2009.
 5. Het parkeerbeleid op de openbare weg beheren en de uitvoering ervan controleren
 6. De uitvoeringsmaatregelen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen implementeren.
 7. De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van de Park & Rides.
 8. Akkoorden afsluiten met privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels …
 9. De organisatie, het beheer en de controle van een autosleepdienst als die binnen het parkeerbeleid van het Gewest en de verkeersgeleiding past
 10. Een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen.
 11. Een parkeeraanbod voor milieuvriendelijke wagens en autodeelwagens ontwikkelen.

 

De acties die het Parkeeragentschap in 2021 heeft ondernomen, moeten dus in het licht van die actiepijlers worden gezien.