2021: parking.brussels wordt sterker en innoveert

2021 was voor het Brussels Gewestelijk Parkeeragentschap parking.brussels opnieuw een op zijn zachtst gezegd ongewoon jaar. De covid-19-pandemie, die natuurlijk nog steeds een impact had, heeft het Agentschap er niet van weerhouden te innoveren, zijn diensten te consolideren en uit te breiden, zowel voor gemeenten als voor particulieren.

Te beginnen met beveiligde fietsstallingen op gewestelijk niveau, die integraal deel gingen uitmaken van de activiteit van parking.brussels met de overname van Gewestelijk platform van parking.brussels en de vzw Cyclo in samenwerking met de Brusselse gemeenten. Het beheert de beveiligde fietsboxen, de Bike and Rides en de gebruikersaanvragen via de webs... Naar de woordenlijst CLOSE Cycloparking door het Agentschap op 1 januari 2021.

Opmerkelijk feit: een deel van het personeel van het Agentschap, namelijk zijn ongeveer 180 stewards, kreeg in 2021 een nieuwe arbeidsregeling, namelijk een vierdaagse werkweek van 36 uur (met een loonsverlaging). Parking.brussels is de eerste Brusselse overheidsinstantie die deze arbeidsregeling invoert. Dit bleek een win-winsituatie te zijn voor zowel de stewards als het Agentschap, aangezien langere dagen beter pasten bij de tijdsblokken van de parkeercontrole, terwijl de stewards konden profiteren van een extra vrije dag per week. Het effect van deze aanpassing spreekt dan ook voor zich: het absenteïsmecijfer bij dit personeel is op jaarbasis met 25 % gedaald, terwijl hun productiviteit aanzienlijk is toegenomen: het aantal geïnspecteerde voertuigen is met ongeveer 43 % gestegen. Het absenteïsmecijfer, dat sinds 2019 gestaag daalt bij parking.brussels, bedroeg 7,4 % in 2021, wat gezien de moeilijke arbeidsomstandigheden in deze sector en de covid-pandemie een goed resultaat is.

Parking.brussels heeft zich dit jaar ook toegespitst op de verbetering van zijn dienstverlening aan zijn "cliënteel". In de eerste plaats de gemeenten die het parkeerbeheer op hun grondgebied hebben gedelegeerd, door de communicatiekanalen en de rapportering tussen het Agentschap en de gemeenten te verbeteren, maar ook door sessies ter ontdekking van zijn activiteiten te organiseren door bezoeken van de gemeentelijke ambtenaren aan zijn verschillende diensten, zodat zij de complexiteit van de parkeerbeheerprocessen beter begrijpen. Twee gemeenten, Evere en Koekelberg, werden voor dit soort bezoeken uitgenodigd, hoewel het aantal bezoeken beperkt moest worden vanwege de covid-19-pandemie. Deze ervaringen werd door beide partijen echter zeer positief beoordeeld en de bezoeken zullen dan ook worden herhaald.