De rekeningen van parking.brussels

Het kapitaal van het Agentschap, een publiekrechtelijke vennootschap, bedraagt € 561.500. Het Agentschap is financieel onafhankelijk sinds 2015.

De inkomsten van het Agentschap zijn afkomstig uit de exploitatie van openbare parkings en uit de controle op het Parkeren op straat kan betalend of gratis zijn. In sommige zones is de duur beperkt, naargelang de signalisatie in de straat. Wagens die in gereglementeerde zones parkeren, worden gecontroleerd d... Naar de woordenlijst CLOSE gereglementeerd parkeren . De gemeenten dienen immers 15% van de netto parkeerinkomsten over te dragen aan parking.brussels. Dit percentage werd vastgelegd in de ordonnantie van 2009 betreffende de oprichting van het Agentschap. Het vertegenwoordigt het deel van de eventuele winst (na aftrek van de exploitatiekosten) op het parkeerbeheer in het Brussels Gewest dat bestemd is voor het gewest. Eigenlijk gaat het om een tegemoetkoming voor de retributies die de gemeenten ontvangen op de gewestwegen die op hun grondgebied liggen, vrij van enige dienstverlening die het Agentschap levert.

Bekijk de jaarrekeningen van 2018