Zone A van de Elsensesteenweg

In zone A bevinden zich de volgende straten:

 • de Elsensesteenweg, tussen de Waverse Steenweg en de Opperstraat
 • de Herdersstraat
 • de Francartstraat, tussen de Elsensesteenweg en de Sint-Bonifaasstraat

De toegang tot zone A is van maandag tot zondag van 7.00 tot 19.00 uur verboden voor elke bestuurder.

Vrijstellingen voor zone A met beperkte toegang

Permanent en zonder toelatingsbewijs

 • Fietsers en transportmiddelen.
 • De voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van zone A en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis in zone A.
 • De prioritaire voertuigen, zoals bedoeld in artikel 37 van de wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
 • De voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
 • De voertuigen van de krijgsmacht.

 

Permanent, na ontvangst van een toelatingsbewijs

 • De bestuurders van voertuigen van wie de garage of de privéparkeerplaats in zone A is gelegen en die enkel toegankelijk is door deze zone te doorkruisen, op vertoon van een bewijs van eigendom of huur. Toegang mogelijk voor maximaal drie voertuigen per parkeerplaats.
 • De voertuigen die worden gebruikt in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging, die beschikken over een RIZIV-code en waarvan de bestuurders aan het werk zijn in zone A.
 • De voertuigen van personen met een handicap die in zone A zijn gedomicilieerd, op vertoon van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de wegcode, of een daarmee gelijkgesteld document zoals bedoeld in artikel 27.4.1 van de wegcode, en senioren (65-plussers) die zijn gedomicilieerd in de zone A.
 • De voertuigen van personen met een handicap die niet gedomicilieerd zijn in zone A, die zich niet anders dan met een auto kunnen verplaatsen en die zich regelmatig moeten begeven naar een inrichting in zone A, op vertoon van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van de wegcode, of een daarmee gelijkgesteld document bedoeld in artikel 27.4.1 van de wegcode, evenals een bewijs van het regelmatige en terugkerende bezoek aan de inrichting in zone A.
 • De voertuigen die zijn aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap, waarvoor het bewijs van het regelmatige vervoer van een persoon die houder is van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van de wegcode of van een daarmee gelijkgesteld document zoals bedoeld in artikel 27.4.1 van de wegcode wordt voorgelegd, die in zone A wonen of regelmatig en terugkerend een inrichting in zone A bezoeken.
 • De voertuigen van openbare of privébedrijven die worden ingezet voor postdienstopdrachten of die een opdracht uitvoeren in zone A.
 • De voertuigen die worden gebruikt door een erkende instelling bij het leveren van maaltijden op een bestemming in de zone A.
 • De voertuigen die worden gebruikt om goederen te leveren bij apotheken in zone A.
 • De voertuigen van de openbare diensten en/of hun onderaannemers die regelmatig of in geval van dringendheid tussenkomen in zone A.
 • De voertuigen van de handelsondernemingen die in zone A zijn gevestigd en slechts via die zone toegankelijk zijn door ze te doorkruisen, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen vormen, onder voorbehoud van het verkrijgen van een toelatingsbewijs.

 

Tijdelijk, mits toelatingsbewijs

 • De voertuigen die moeten laden of lossen in zone A, mogen dit van maandag tot zaterdag tussen 7.00 en 11.00 doen.
 • De taxi's die een welbepaalde bestemming in zone A hebben, om mensen te laten in- of uitstappen.
 • De voertuigen die tijdens begrafenisrituelen worden gebruikt om overleden mensen tussen de plaats van de begrafenisplechtigheid en de begraaf- of de crematieplaats te vervoeren.
 • De voertuigen die worden gebruikt in het kader van een door het college van burgemeester en schepenen toegelaten evenement in zone A.
 • De voertuigen van de verhuisfirma's die aan het werk zijn in zone A.
 • De voertuigen die bestemd zijn voor het uitvoeren van werken in zone A.
 • De voertuigen die andere voertuigen moeten takelen en een opdracht uitvoeren in zone A.
 • De klanten die gebruikmaken van een parking of een garage van een vestiging in zone A die enkel toegankelijk is door ze te doorkruisen.

 

De gevallen die hiervoor niet worden vermeld maar waarvoor een toelatingsbewijs dient te worden verkregen, dienen het voorwerp uit te maken van een specifieke goedkeuring door de burgemeester van de gemeente.

Hoe toelating bekomen?

Via het formulier op Irisbox

Geldigheid van de toelating

De permanente en voorlopige toelatingen zijn beperkt.