ZBT Elsene

parking.brussels controleert de toegang tot de autoluwe zone op de Elsensesteenweg. Alle toegangsvoorwaarden lees je verder op deze pagina. Een toelating aanvragen om deze autoluwe zone binnen te rijden kan via Irisbox, het online administratief loket voor burgers of ondernemingen.

Voor alle vragen, opmerkingen of hulp nodig, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen per e-mail.

Elsensesteenweg

De Elsensesteenweg werd op 7 juli 2018 autoluw van de Naamsepoort tot aan het Fernand Cocqplein.

  • Overdag, binnen bepaalde tijdspannes, wordt geen doorgaand verkeer toegelaten. De zone wordt dan voorbehouden aan wandelaars, fietsers, taxi’s en bussen.
  • Er is een uitzondering voor bepaalde categorieën, zoals buurtbewoners met een garage of parkeerplaats in de zone en leveranciers. Zij zullen dankzij camera’s met nummerplaatherkenning wel nog toegang krijgen.
  • ’s Avonds wordt ook doorgaand verkeer toegelaten.

Wie de zone inrijdt zonder toelatingsbewijs, krijgt een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete).

De Elsensesteenweg wordt van de Naamsepoort tot Fernand Cocq in drie zones ingedeeld: A, B en C. In de zones A en B geldt een beperkte toegang tussen 7u en 19u. De zone C is omgevormd tot voetgangerszone. De specifieke toegangspassen gelden enkel voor de zone waarvoor je toelating krijgt.

Beperkt toegankelijke zones - toegangsvoorwaarden

ZONE A

Toegang verboden van maandag tot zondag van 7u tot 19u voor elke bestuurder.
Elsensesteenweg, tussen de Waversesteenweg en de Opperstraat / Herdersstraat / Francartstraat, tussen de Elsensesteenweg en de Sint-Bonifaasstraat

ZONE B

Toegang verboden van maandag tot zondag van 7u tot 19ur voor elke bestuurder.
Koninklijke-Prinsstraat, tussen Keyenveldstraat en Elsensesteenweg / Sint-Bonifaasstraat, tussen de Francartstraat en de Ernest Solvaystraat / Francartstraat, tussen de Sint-Bonifaasstraat en de Waversesteenweg / Ernest Solvaystraat

ZONE C

Voorbehouden aan voetgangers
Sint-Bonifaasstraat, tussen de Ernest Solvaystraat en de Vredestraat / Lang-Levenstraat, tussen de Ernest Solvaystraat en de Vredestraat

Hoe een toelatingsbewijs bekomen?

Personen die zich in de bovenstaande gevallen bevinden en een permanente of tijdelijke toelating wensen te verkrijgen, moeten het formulier via Irisbox invullen en de vereiste documenten bij de aanvraag voegen.

De toelatingsaanvragen moeten drie werkdagen van tevoren worden ingediend, behalve in geval van nood of overmacht.

In geval van nood of overmacht kan de situatie tot 23.00 uur de volgende werkdag worden geregulariseerd.

Het uitblijven van een beslissing binnen een termijn van twee werkdagen na de indiening van de aanvraag, geldt als aanvaarding van de aanvraag.

Voor alle vragen, opmerkingen of hulp nodig, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen per e-mail via zal email.

Vraag toegang

Via het online Irisbox formulier

Geldigheidsduur van de toelating

De permanente toelatingsbewijzen hebben een geldigheidsduur van één hernieuwbaar jaar.
De duur van de tijdelijke toelatingsbewijzen is beperkt tot de termijn die op het afgeleverde document wordt vermeld.

De toelating verliest haar geldigheid in de volgende gevallen:

  • Wanneer de houder niet meer voldoet aan de in dit reglement vastgelegde voorwaarden
  • Wanneer de op de toelatingsaanvraag vermelde nummerplaat naar de dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) moet worden teruggestuurd
  • Bij overlijden van de houder

De gemeente behoudt zich het recht voor om in het kader van de toekenning van de in dit reglement bepaalde toelatingen administratieve kosten aan te rekenen.