Zone C van de Elsensesteenweg

Zone C is een voetgangerszone in de zin van artikel 22sexies van de wegcode. In deze zone bevinden zich de volgende straten:

 • de Sint-Bonifaasstraat, tussen de Ernest Solvaystraat en de Vredestraat
 • de Lang-Levenstraat, tussen de Ernest Solvaystraat en de Vredestraat

De toegang tot zone C is voorbehouden aan voetgangers.

 

Vrijstellingen voor voetgangerszone C

Tijdelijk

 • De voertuigen voor toezicht, controle en onderhoud van zone C en de voertuigen voor het wegruimen van vuilnis.
 • De prioritaire voertuigen zoals bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt.
 • De voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
 • De bestuurders van voertuigen van wie de garage of de privéparkeerplaats in zone C is gelegen en die enkel toegankelijk is door deze zone te doorkruisen. De toegang kan enkel worden aangevraagd voor één voertuig per parkeerplaats.
 • In geval van absolute noodzaak, de voertuigen van de handelsondernemingen die in die zone zijn gevestigd en slechts via die zone toegankelijk zijn door ze te doorkruisen, wanneer deze voertuigen bestemd zijn voor leveringen en indien die leveringen een hoofdactiviteit van deze ondernemingen vormen.
 • In geval van absolute noodzaak, de voertuigen die dienen om werken uit te voeren in zone C.
 • De toeristische treintjes, aanhangwagens (koetsen) en fietstaxi's.
 • De voertuigen die worden gebruikt in het kader van de uitoefening van een medisch beroep of thuisverzorging.

Indien de verkeerssignalisatie het voorschrijft en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan:

 • De voertuigen die in zone C moeten laden of lossen.
 • De taxi's die een welbepaalde bestemming in zone C hebben, om mensen te laten in- of uitstappen.
 • Fietsers.

Hoe een toelating bekomen?

Via het formulier op Irisbox

Geldigheid van de toelating

De tijdelijke toelatingen zijn beperkt.