Groene zone

 • Elke dag behalve zon- en feestdagen
 • Van 9 tot 21 uur
 • Tarieven:
  • € 0,50 voor het eerste half uur
  • € 0,50 voor het tweede half uur
  • € 2 voor het tweede uur
  • € 1,50 voor elk bijkomend uur
 • Gratis voor een niet-verlengbare periode van 15 minuten per parkeerplaats, op voorwaarde dat er een parkeerticket wordt gelegd. Opgelet: er kan geen gebruik gemaakt worden van meerdere gratis parkeertickets voor dezelfde parkeerplaats.
 • Gratis voor houders van een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart
 • De eigenaar van een voertuig dat zonder ticket geparkeerd is of met een ticket waarvan de geldigheidsduur verstreken is, riskeert een forfaitaire heffing van 25 euro per parkeerperiode.