Blauwe zone

  • Elke dag behalve zon- en feestdagen
  • Van 9 tot 21 uur
  • Gratis
  • Maximaal 2 uur met parkeerschijf
  • Onbeperkt voor buurtbewoners in het bezit van een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart
  • De eigenaar van een voertuig dat zonder ticket geparkeerd is of met een ticket waarvan de geldigheidsduur verstreken is, riskeert een forfaitaire heffing van 25 euro per parkeerperiode.