Kaart voor professionelen

Voor zelfstandigen, overheidsinstellingen, scholen, vzw's, het personeel van de politiezone, enz.

Tarieven

Bedrijven en zelfstandigen:

  • € 200 voor elk van de vijf eerste kaarten
  • € 250 voor de 6e tot de 20e kaart
  • € 600 voor de 21e tot de 30e kaart
  • € 800 voor elke bijkomende kaart

De prijs per kaart voor erkende scholen en openbare kinderdagverblijven die inkomensafhankelijke kosten in rekening brengen bedraagt € 75 per jaar per sector.

De prijs voor personeelsleden van de politiezones bedraagt € 75 euro per jaar per sector.

Aanvraagprocedure

Het bedrijf vaardigt één persoon af om de parkeerkaarten op te halen bij de klantendienst van parking.brussels. Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone verdeelt de kaarten onder het personeel volgens hun eigen regels.
Het verzoek kan per e-mail worden ingediend op het e-mailadres evere@parking.brussels

>> Download het aanvraagformulier

De volgende documenten dienen in bijlage te worden toegevoegd:

  • Een bedrijfsvervoersplan of gelijkwaardig document. De dienst Mobiliteit kan indien nodig een standaardsjabloon voor een vervoersplan ter beschikking stellen
  • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig bij de DIV
  • Voor leasevoertuigen: het bewijs van leasing dat de naam van de aanvrager uitdrukkelijk vermeldt
  • Voor bedrijfsvoertuigen: een attest van het bedrijf dat aantoont dat de aanvrager de enige gebruiker is
  • Voor een voertuig op naam van een derde persoon: de aanvrager moet verplicht een kopie voorleggen van de verzekeringspolis waarop wordt vermeld dat hij een gemachtigd bestuurder van het voertuig is