Bewonerskaart

Wie kan deze verkrijgen?

De Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart is maximaal een jaar geldig.

Stuur de volgende documenten op naar evere@parking.brussels :

 • Uw identiteitskaart (u moet inwoner zijn van de gemeente)
 • Het inschrijvingsbewijs van uw voertuig
 • Voor leasevoertuigen: een attest van de leasemaatschappij. Het contract moet op naam staan van de aanvrager
 • Voor bedrijfsvoertuigen: een attest van het bedrijf dat aantoont dat de aanvrager de enige gebruiker is van het voertuig
 • Voor een voertuig dat ingeschreven is op naam van een andere persoon: de verzekeringspolis waaruit blijkt dat de aanvrager een gemachtigde bestuurder is van het voertuig
 • Voor een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven: bewijs van de inschrijvingsaanvraag in België
 • Indien u een nieuwe inwoner bent van de gemeente: het model II als uw aanvraag tot domiciliëring nog niet is afgesloten

Een huishouden kan maximaal twee parkeerkaarten krijgen. De eerste kost € 10 per jaar en de tweede € 50.

Tweede verblijf

Voor personen met een tweede verblijf in Evere kan slechts 1 kaart worden uitgereikt voor € 250 per jaar.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
 • Geldig verzekeringsbewijs
 • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail)

Bijkomend(e) document(en) indien van toepassing:

Voor een wagen op naam van een derde persoon: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager vaak de wagen gebruikt.

Voor een bedrijfswagen:

 • een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • een kopie van de bedrijfsstatuten als de aanvrager de zaakvoerder is.

Voor een huurwagen of leasingauto: een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

Aanvraag via e-mail:

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: evere@parking.brussels

Aanvraag ter plaatse:

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

 Opgelet: enkel betaling met betaalkaart ter plaatse.

Aanvraag per post:

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE69 0960 2185 9878 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Elsene'.

Parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Anderlecht is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE69 0960 2185 9878 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering:

Indien je van wagen of van nummerplaat bent veranderd, bezorg je ons het inschrijvingsbewijs (deel voertuig) binnen de 5 dagen.

Bovendien naargelang het geval:

 • Voor een wagen op naam van een derde persoon: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • Voor een bedrijfswagen: een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is. Indien de aanvrager de zaakvoerder is: een kopie van de bedrijfsstatuten.
 • Voor een huurwagen of leasingauto: een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.