Bewonerskaart

De Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart is maximaal een jaar geldig.

Stuur de volgende documenten op naar evere@parking.brussels :

  • Uw identiteitskaart (u moet inwoner zijn van de gemeente)
  • Het inschrijvingsbewijs van uw voertuig
  • Voor leasevoertuigen: een attest van de leasemaatschappij. Het contract moet op naam staan van de aanvrager
  • Voor bedrijfsvoertuigen: een attest van het bedrijf dat aantoont dat de aanvrager de enige gebruiker is van het voertuig
  • Voor een voertuig dat ingeschreven is op naam van een andere persoon: de verzekeringspolis waaruit blijkt dat de aanvrager een gemachtigde bestuurder is van het voertuig
  • Voor een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven: bewijs van de inschrijvingsaanvraag in België
  • Indien u een nieuwe inwoner bent van de gemeente: het model II als uw aanvraag tot domiciliëring nog niet is afgesloten

Een huishouden kan maximaal twee parkeerkaarten krijgen. De eerste kost € 10 per jaar en de tweede € 50.

Tweede verblijf

Voor personen met een tweede verblijf in Evere kan slechts 1 kaart worden uitgereikt voor € 250 per jaar.

>> Download hier het aanvraagformulier