Elsensesteenweg wordt zone met beperkte toegang vanaf 7 juli

07 juli 2018
Deel deze pagina: 

Vanaf 7 juli 2018 wordt de Elsensesteenweg autoluw van de Naamsepoort tot aan het Fernand Cocqplein. Dat wil  zeggen dat er overdag binnen bepaalde tijdspannes  geen doorgaand verkeer wordt toegelaten. De zone wordt voorbehouden voor wandelaars, fietsers, taxi’s en bussen.

Er is wel een uitzondering voor bepaalde categoriën zoals buurtbewoners met een garage of parkeerplaats in de zone en leveranciers. Zij zullen dankzij camera’s met nummerplaatherkenning wel nog met hun wagen toegang krijgen. ’s Avonds wordt ook doorgaand verkeer toegelaten.

Wie de zone inrijdt zonder toelatingsbewijs, krijgt een Gemeentelijke Administratieve Sanctie.

De Elsensesteenweg wordt van de Naamsepoort tot Fernand Cocq in drie zones ingedeeld. Elke zone heeft een eigen tijdsbestek waarin ze autoluw is en de specifieke toegangspassen gelden enkel voor de zone waarvoor u toelating krijgt.