In Elsene geraken de parkeercontrolemoeilijkheden stilaan opgelost

25 juli 2019
Deel deze pagina: 

De afgelopen dagen hebben vele Elsenaren hun verbazing geuit over het feit dat zij per post op de hoogte zijn gesteld van soms relatief oude parkeerretributies. Ze ondervinden ook moeilijkheden om de klantendienst van parking.brussels te bereiken, die sinds 1 april 2019 de parkeercontrole op het grondgebied van Elsene uitvoert.

Computerproblemen bij de overdracht van gegevens liggen aan de basis van deze ongemakken. Deze zijn toe te schrijven aan het uitrollen van een nieuw parkeercontrolesysteem, met name de controle door scanvoertuigen. Bijgevolg wordt er geen kennisgeving op de voorruit van een voertuig aangebracht wanneer deze niet in orde is met de parkeerreglementering.

De gemeente Elsene is bezorgd over de naleving van haar parkeerreglement door de automobilisten, maar heeft aan parking.brussels gevraagd om specifieke regels toe te passen om op deze situatie te reageren. Hierdoor kan het zijn dat u zich in een situatie bevindt waarin u (een deel van) de retributies kunt laten annuleren.

Wij raden u daarom aan om via e-mail contact op te nemen met de klantendienst van parking.brussels op elsene@parking.brussels, onder vermelding van het kenteken van uw nummerplaat of referentienummer van de Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie alsook eventuele bewijsstukken mee te sturen. Tijdens deze vakantieperiode werken onze medewerkers met minimale bezetting maar ze doen er alles aan om uw zo snel mogelijk te antwoorden. Dit kan echter een tiental dagen duren.

Indien u een aanvraag hebt voor een abonnement, gelieve alle nodige documenten bij te voegen alsook het ingevulde formulier en het betalingsbewijs.

Alle klachten en vragen zullen worden behandeld voordat een betalingsherinnering wordt verzonden.

De gemeente Elsene en parking.brussels verontschuldigen zich voor het ongemak.